Αρ. Πρωτ.: 863

Να προωθήσουμε την εκπαίδευση δίχως αποκλεισμούς

Επιστολή με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» απέστειλε στον υπουργό Παιδείας η ΕΣΑμεΑ.

Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ συνοπτικά αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και διασφάλισης της προσβασιμότητας στα Πανεπιστήμια, στη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών/τριών, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών, στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των προγραμμάτων κλπ.
Παράλληλα η ΕΣΑμεΑ καταθέτει στο ίδιο έγγραφο τις προτάσεις της για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους και την ανάδειξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως πεδίο εφαρμογής της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης. Τονίζεται η προώθηση των αρχών και πρακτικών της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και του κοινωνικού/δικαιωματικού μοντέλου για την αναπηρία, καθώς και η θεσμική εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ.

Αναλυτικά οι προτάσεις στο έγγραφο

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή