Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

26.06.2019: Εγκύκλιος για την προσβασιμότητα, των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα

Εγκύκλιος υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή και στις συναλλαγές των πολιτών με τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στους ιστότοπους και τις εφαρμογές των φορέων του δημοσίου για φορητές συσκευές συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του δημοσίου συμφέροντος εντός του πλαισίου της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Τα παραπάνω ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία (ΕΕ) 2102/2016, με την οποία παρέχεται το θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Στην εθνική έννομη τάξη το ευρωπαϊκό κεκτημένο περί ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ενσωματώθηκε με το Νόμο 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), ο οποίος εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογής και παρακολούθησης των παρεμβάσεων εκείνων που θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρία με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Ο Νόμος επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους χρήστες των υπηρεσιών του δημοσίου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Προβλέπεται, επίσης, η συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως κοινωνικού εταίρου της πολιτείας σε ζητήματα καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες και προστασίας των συνταγματικών και διεθνών δικαιωμάτων τους, με την παροχή γνώμης.

Η εισαγωγική αυτή εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους για την προσβασιμότητα όπως απορρέουν από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και δίνει οδηγίες για την καταγραφή των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:

Α. Γενικά (Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί)

Β. Απαιτήσεις προσβασιμότητας/τεκμήρια συμμόρφωσης-εξαιρέσεις

Γ. Συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του Δημοσίου Τομέα

Δ. Εγγυήσεις Συμμόρφωσης και Εφαρμογής


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis