11.06.18:Ενεργός συμμετοχή των ΑμεΑ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων-COSP11

Ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, μίλησε στο Civil Society Forum: Ημέρα συζήτησης σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να καλούνται να γνωμοδοτούν εκ του σύνεγγυς και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (3) και 33 (3)) της Σύμβασης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 11ης Διάσκεψης των κρατών μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Conference of States Parties to the CRPD' - COSP).


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή