Κατηγορία: Φορείς - Μέλη

Αθήνα: 13/07/2016

ΠΡΟΣ:
Προς: κ. Π. Πολλάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργό Υγείας, κο Α. Ξανθό
- Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θ. Φωτίου
- Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ, Μπερσίμη
- Γεν. Δ/ντή Ανάπτυξης & Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Βαφειάδη
- Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
- Φορείς-Μέλη Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.


Η Ε.Σ.Α.μεΑ υποστηρίζει το αίτημα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συμπερίληψη της μεταφοράς από και προς τα ΚΔΗΦ και ΚΗΦ ΑμεΑ εντός του οκταώρου λειτουργίας τους


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν έγγραφό της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή της στο δίκαιο αίτημα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. που αποστάλθηκε σε σας και κοινοποιήθηκε σ' εμάς με το υπ. αρ. πρωτ. 672/08.07.2016 έγγραφό της με θέμα την «Έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τη συμπερίληψη μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς Δομές ΚΔΗΦ και ΚΗΦ ΑμεΑ εντός του οκταώρου λειτουργίας τους».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ. 789 Β'/06.10.1993 «Προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 2072/1993», το οποίο αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας είναι απαραίτητη αφενός η πρόσληψη οδηγού αυτοκινήτου, αφετέρου η ύπαρξη προσβάσιμου αυτοκινήτου, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τα εν λόγω Κέντρα.
Επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- τα άτομα με βαριές αναπηρίες (π.χ. με αυτισμό, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες, κ.ά.) που λαμβάνουν υπηρεσίες από ΚΔΗΦ & ΚΗΦΑμεΑ δεν είναι εφικτό να συμμετέχουν σε προγράμματα φροντίδας και προσωπικής ανάπτυξης πάνω από 8 ώρες ημερησίως,
- με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου σας, ήδη από το 2005 αναγνωρίζεται ότι η μεταφορά των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνεται στο συνολικό ωράριο (8 ωρών ή πλέον των 8 ωρών) λειτουργίας κάθε Κέντρου,
και δεδομένου ότι:
- το οκτάωρο λειτουργίας ερμηνεύεται κατά το δοκούν από Υπηρεσίες όπως ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα,
παρακαλούμε πολύ όπως εκδώσετε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, Υπουργική Απόφαση ή σχετική εγκύκλιο, μέσω της οποίας να αναφέρεται ρητά ότι «η μεταφορά των ατόμων με αναπηρία από και προς τα ΚΗΦΑμεΑ και τα ΚΔΗΦ εντάσσεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στο οκτάωρο ωράριο λειτουργίας τους».
Είμαστε βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά μας.
Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας και τη γραπτή ενημέρωσή μας επ΄ αυτών.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή