Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Η δράση μας

Αθήνα: 15/07/2021

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
- Γραφείο Υφυπουργού για τη δημοσιονομική πολιτική, κ. Θ. Σκυλακάκη
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
- Συνήγορος του Πολίτη
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για τη μη κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου «είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας», από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητη προϋπόθεση των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή τροπολογία που έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή με θέμα: «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις», η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα ήθελε να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της, διότι ενώ στην τροπολογία συμπεριλήφθηκαν θετικές διατάξεις σχετικά με την αντικατάσταση αυτοκινήτου ατόμων με αναπηρία λόγω ολικής καταστροφής με απαλλαγή τέλους ταξινόμησης, καθώς και ένταξης στους δικαιούχους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμηση και τα τέλη κυκλοφορίας νέων κατηγοριών αναπηρίας, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί (αναγράφονταν στην αιτιολογική έκθεση αλλά όχι στο τελικό σχέδιο νόμου), δεν διορθώθηκε, παρά τις συνεχείς πιέσεις μας, η απαράδεκτη προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ο δικαιούχος να «είναι ανίκανος για εργασία και να έχει ανάγκη βοήθειας» για να κάνει χρήση του νόμου.

Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν.1798/88 και στην κατηγορία των ατόμων με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) εντάχθηκαν και όσοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, αλλά συμπεριλήφθηκαν στη σχετική διάταξη και δύο επιπλέον προϋποθέσεις, απαράδεκτες και μη υφιστάμενες έως σήμερα: «οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι, λόγω της προαναφερόμενης προϋπόθεσης (είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας), δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής ρύθμισης για το 2021, όχι μόνο η νέα κατηγορία αναπηρίας που εντάχθηκε, δηλαδή οι πολίτες που πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, αλλά ούτε και όσοι πάσχουν από αιμορροφιλία, οι οποίοι μέχρι την ψήφιση του εν λόγω νόμου ήταν δικαιούχοι.
Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ του όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.
Επίσης δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σχέση μπορεί να έχει η παροχή μέτρου για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, με τη δυνατότητά τους να εργαστούν και έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός «να είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
Ως εκ τούτου ζητάμε έστω και τώρα να συμπεριληφθεί στην τροπολογία η κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου «είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας», από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητης προϋπόθεσης των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για τη μη κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου «είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας», από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητη προϋπόθεση των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis