Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 24/11/2009

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο & Μέλη Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού, Κου Γ. Παπανδρέου - κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης - κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών - κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών
-κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Φ. Γεννηματά, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Φορείς-Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ
-Φορείς- Μέλη της Ε.Ο.Κ.Α. & Φορείς-Μέλη της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ επί του Σχεδίου Νόμου ¨Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε & Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την ικανοποίησή της για το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου και για τις διατάξεις που περιέχει για τα άτομα με αναπηρία, δεδομένου ότι η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε πάγιο του αναπηρικού κινήματος από το 2008.

 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε στη διαβούλευση του ανωτέρω Σχεδίου Νόμου, με το οποίο επιχειρείται η αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις επί των άρθρων του.

Στις ρυθμίσεις αυτού του Νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκε μέσα την από ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των πολιτών και των επιστημονικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από τις ανάγκες της αναπηρίας, για συγκεκριμένες περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. το οποίο αναμφίβολα θέτει σε ακόμη δυσμενέστερη οικονομική θέση τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.

Στη συνέχεια, προς κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τις προτάσεις μας επί των άρθρων του Νομοσχεδίου, οι οποίες έχουν ως εξής:

Άρθρο 1: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης»

Παράγραφος 2:

περ. Α : Στην περ. Α της παρ. 2 εντάσσονται τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά από ένα τουλάχιστο πρόσωπο. Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 700€ έως 1.300€ και εξαρτάται από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο. Το ύψος όμως του ποσού αυτού δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες ένα ή και περισσότερα μέλη που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο είναι άτομα με αναπηρία. Η προσαύξηση αυτή θα έπρεπε να είχε υπολογιστεί, εάν είχε ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από τις ανάγκες της αναπηρίας. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι το κόστος διαβίωσης των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες προσαυξάνεται με το κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Παράλληλα όμως το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται λόγω του ότι ένα μέλος της οικογενείας είτε δεν έχει εργαστεί ποτέ, είτε διακόπτει την εργασία του για να παρέχει φροντίδα και υποστήριξη στο μέλος με αναπηρία της οικογένειάς του. Ως εκ' τούτου, οι οικογένειες αυτές αντιμετωπίζουν δραματική μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος.

Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε στο τέλος της περ. Α. της παρ. 2 να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Για του δικαιούχους που βαρύνονται φορολογικά με ένα πρόσωπο, το οποίο είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο δικαιούχο που βαρύνεται με 2 πρόσωπα, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Για όσους βαρύνονται φορολογικά με δύο πρόσωπα εκ' των οποίων το ένα τουλάχιστο είναι άτομο με αναπηρία, η ενίσχυση καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο δικαιούχο που βαρύνεται με 3 πρόσωπα. Με ανάλογο τρόπο καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης στους δικαιούχους που βαρύνονται φορολογικά με 4, 5 ή 6 πρόσωπα εκ' των οποίων το ένα τουλάχιστο είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.»

Σε ότι αφορά την κατηγορία των ατόμων που βάσει της κείμενης νομοθεσίας λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας, σας αναφέρουμε ότι το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από τις ανάγκες των μόνιμων και βαριών αναπηριών τους (τετραπληγία-παραπληγία, τετραπάρεση, παραπάρεση, μυοπάθειες κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ελάχιστο ποσοστό αυτού του κόστους καλύπτεται από το εξωϊδρυματικό επίδομα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό να καλύπτεται από τις ήδη χαμηλές συντάξεις των ιδίων. Επιπρόσθετα, μόνο οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό από την Πρόνοια των Νομαρχιών. Επομένως για λόγους ίσης μεταχείρισης θεωρούμε καθ' όλα δίκαιο στην παρ. Γ του άρθρου 1 να προστεθεί η ακόλουθη περίπτωση : «Δικαιούχοι του εκτάκτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι οι ασφαλισμένοι όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας ».

Προσδοκούμε θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις ανωτέρω προτάσεις μας και θα τις συμπεριλάβετε στο εν' λόγω Νομοσχέδιο.

Τέλος, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται να παραστεί κατά τη διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου στην Επιτροπή σας και να παραθέσει αναλυτικά τις προτάσεις/απόψεις της.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ επί του Σχεδίου Νόμου ¨Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis