Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 21/10/2010

ΠΡΟΣ:
Προς: κ. Σουλιώτη, Διοικητή Ο.Π.Α.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου
- Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Αν. Λοβέρδου
- κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών
- κ. Δ. Κουσελά, Υφυπουργό Οικονομικών
- κ. Η. Πεντάζο, Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
- κ. Ν. Πολύζο, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
- Φορείς-Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Περί του θέματος της κοστολόγησης θεραπευτικών ειδών, βοηθητικών μέσων, ιατρικών εξετάσεων και της οφειλής του Ο.Π.Α..Δ. στους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις


Κύριε Διοικητά,

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. επανειλημμένως με επιστολές της από τον Αύγουστο του 2009 είχε ενημερώσει τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας για την αδυναμία του Ο.Π.Α.Δ. να προβεί στην καταβολή των εξόδων αγοράς των θεραπευτικών, διαγνωστικών και ορθοπεδικών μέσων στους ασφαλισμένους του οι οποίοι ακολουθούν χρόνια θεραπευτική - φαρμακευτική αγωγή ή χρησιμοποιούν ορθοπεδικά και βοηθητικά μέσα για την αύξηση της λειτουργικότητάς τους και της αυτονομίας τους.

Αυτοί οι ασφαλισμένοι αναμένουν από το καλοκαίρι του έτους 2009 να λάβουν, βάσει των αποδείξεων αγοράς που καταθέτουν, τα χρήματα τους από τον Ο.Π.Α.Δ. Το ανωτέρω ζήτημα το οποίο έχει γίνει επικίνδυνο και εκρηκτικό για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εμφανίστηκε στην προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα της 26ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να εξορθολογίσει τις δαπάνες του Ο.Π.Α.Δ. Δυστυχώς, όμως, για άλλη μια φορά ο εξορθολογισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων έγινε με τρόπο αποσπασματικό, άναρχο, και χωρίς κανένα σχεδιασμό. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι για άλλη μια φορά η οικονομική αποδυνάμωση της πιο ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας του πληθυσμού και κατ’ επέκταση η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν να διατεθούν στην ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Είμαστε όμως καθολικά αντίθετοι σε προσπάθειες εξορθολογισμού και εξοικονόμησης που οδηγούν στην εξαθλίωση τους πιο αδύναμους οικονομικά και κοινωνικά πολίτες αυτής της χώρας.

Αυτό το πρόβλημα ήρθε να λύσει, και πάλι με ανορθόδοξο τρόπο, η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 3867/ΦΕΚ 128/3-8-2010. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη: οι δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του Ο.Π.Α.Δ. θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται με βάσει τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. Η διάταξη αφορά τις δαπάνες που έχουν πληρωθεί ή εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 4 Αυγούστου 2010. Από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από τις 4 Αυγούστου και μετά τα ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. Το ζήτημα όμως της εκκαθάρισης των δαπανών που αφορούν σε ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν κοστολογηθεί με το κρατικό τιμολόγιο και διενεργούνται μετά τις 4 Αυγούστου γίνεται πιο περίπλοκο, αφού απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1969.

Εν ολίγοις, αυτή η διάταξη δεν ορίζει τον ακριβή χρόνο εξόφλησης των χρεών του Ο.Π.Α.Δ. -χρέη που εκκρεμούν από το προηγούμενο καλοκαίρι- προς τους ασφαλισμένους του. Οι δαπάνες των ασφαλισμένων αφορούν είδη και ιατρικές/παρακλινικές εξετάσεις καθοριστικές για την καλή πορεία της υγείας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασφαλισμένων όπως: υλικά αποσιδήρωσης θαλασσαιμικών, ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαρφιστήρες για τους ινσολινοεξαρτώμενους/ινσουλινοθεραπευόμενους διαβητικούς, αναπνευστικές συσκευές κ.λπ, λογοθεραπείες ατόμων με βαριές αναπηρίες κ.λπ.

Κύριε Διοικητά,
Αντιλαμβάνεστε ότι στην δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο οι ασφαλισμένοι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Ο.Π.Α.Δ. αδυνατούν να καλύψουν με ίδια χρηματικά μέσα το κόστος αγοράς των θεραπευτικών ειδών που έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Οργανισμός σας έχει αρχίσει τη εξόφληση των χρεών του που αφορά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2009 έως τον Αύγουστο του 2010, τμηματικά. Όπως πληροφορούμαστε ασφαλισμένοι με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη έχουν λάβει από τον Ο.Π.Α.Δ. το κόστος αγοράς (2 κουτιά ταινίες μέτρησης επί 40€ το κουτί) του Σεπτεμβρίου 2009 , ενώ από τότε έως και σήμερα έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 1000€. Οι ασφαλισμένοι με θαλασσαιμία για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν δαπανήσει περίπου το ποσό των 1800€ και έπεται συνέχεια.

Γι’ αυτό ζητούμε να δεσμευτείτε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να εκκαθαριστούν άμεσα όλες οι δαπάνες που εκκρεμούν έως την κρίσιμη ημερομηνία της 4ης Αυγούστου. Σε ότι αφορά την εκκαθάριση των δαπανών για ορθοπεδικά και βοηθητικά μέσα που διενεργούνται μετά τις 4 Αυγούστου, όπως και για τις ιατρικές/παρακλινικές εξετάσεις ζητούμε τη δέσμευσή σας για το ακριβές χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επίλυσή του και την τροποποίηση Κανονισμού του Ο.Π.Α.Δ. καθώς και την επίσπευση των δικών σας ενεργειών και παρεμβάσεων προς την πολιτική ηγεσία των αρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Για κάποιες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις ο χρόνος αναμονής είναι ελάχιστος. Τώρα πλέον το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο για την υγεία τους. Οι ασφαλισμένοι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν με ίδια χρηματικά μέσα το κόστος της θεραπευτικής τους αγωγής. Επί ένα χρόνο είναι ασφαλισμένοι αλλά σε χειρότερη μοίρα ακόμη και από τους ανασφάλιστους.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Περί του θέματος της κοστολόγησης θεραπευτικών ειδών, βοηθητικών μέσων, ιατρικών εξετάσεων και της οφειλής του Ο.Π.Α..Δ. στους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis