Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 11/06/2008

ΠΡΟΣ:
Όλους τους Εκπροσώπους (τακτικούς και αναπληρωματικούς) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα Δ.Σ. των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μέλη Γ.Σ. & Ε.Ε. της ΕΣΑμεΑ
- Φορείς μέλη της ΕΣΑμεΑ και Φορείς – μέλη αυτών


Επιτακτική η ανάγκη τήρησης μιας ενιαίας πολιτικής θέσης των εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί μία από τις κορυφαίες κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος. Η Συνομοσπονδία ως ο αντιπροσωπευτικότερος φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας και επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας έχει διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης.

Η στάση και η δράση της είναι συνδεδεμένη με τη νέα δικαιωματική αντίληψη για την αναπηρία, όπως απορρέει από την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας μας (παρ.6 του άρθρου 21) και μια σειρά Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων.

Ιδιαίτερα για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που χρήζουν φροντίδας σε δομές κλειστής περίθαλψης, και που στην πλειονότητά τους δεν διαθέτουν ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλαμβάνει δια των εκπροσώπων της το ρόλο του εγγυητή των συμφερόντων τους αλλά και της συλλογικής τους οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας που διέπουν από τη γέννησή του το αναπηρικό κίνημα, η Ε.Σ.Α.μεΑ, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά όλων των στελεχών της, όρισε τους εκπροσώπους της στα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας έχοντας τη δυνατότητα ανάκλησής τους, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν τηρούν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Μετά από μία περίοδο πενταετούς θεσμικής εκπροσώπησης στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και μετά τις συναντήσεις που οργάνωσε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΣΑμεΑ με τους εκπροσώπους στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας την τελευταία περίοδο, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και διαπιστώθηκε η ανάγκη τήρησης μιας ενιαίας πολιτικής θέσης των εκπροσώπων μας σε αυτές τις Μονάδες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν από όλους τους εκπροσώπους ανεξαιρέτως συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Υποχρεωτική παρουσία των εκπροσώπων μας στα Δ.Σ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Πλήρης ενημέρωση των αναπληρωτών εκπροσώπων από τους τακτικούς, προκειμένου να μην παρουσιάζονται κενά και να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των θέσεων και απόψεων τους, σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο αρχών της Συνομοσπονδίας.
3. Τακτικές επισκέψεις στους περιθαλπόμενους χρόνια πάσχοντες με στόχο την αντικειμενική προσέγγιση των προβλημάτων τους, την ανάγκη τους για επαφή και συνομιλία με ένα δικό τους άνθρωπο από το χώρο της αναπηρίας, και ταυτόχρονα τη εγρήγορση του προσωπικού των ιδρυμάτων. Είναι θεμελιώδης αρχή εκπροσώπησης να γνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε αυτά τα κέντρα ή εξυπηρετούνται από αυτά καθώς επίσης και οι οικογένειές τους αλλά και οι πολίτες της περιοχής, οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή, ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος στα Δ.Σ. αυτών των μονάδων, προκειμένου να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς για οποιοδήποτε λόγο αυτοί επιθυμούν. Υποχρέωση των εκπροσώπων μας είναι επικοινωνία με όλους, για όλα, παντού και πάντοτε με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Η δημόσια κοινωνική φροντίδα και πρόνοια στη χώρα έχει ανάγκη από ασυμβίβαστους μαχητές, από ασυμβίβαστους υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα της. Οι πρώτοι εξ αυτών οφείλουν να είναι οι εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ στα Δ.Σ. των μονάδων κοινωνικής φροντίδας.
4. Συμμετοχή όλων των εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) στο διευρυμένο περιφερειακό όργανο (Επιτροπή Συντονισμού) που συστήνει η Ε.Σ.Α.μεΑ., μετά από απόφαση της Ε.Γ., σε κάθε Περιφέρεια της χώρας όπου υπάρχουν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η Επιτροπή θα λειτουργεί με την ευθύνη μέλους του Γ.Σ. της ΕΣΑμεΑ και θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της στα Δ.Σ. των παραπάνω φορέων.
5. Τήρηση αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ, τα οποία κοινοποιούνται στην Ε.Σ.Α.μεΑ μαζί με τη μηνιαία έκθεση του εκπροσώπου της. Η τήρηση των αρχείων είναι αναγκαία διότι πολλοί πρόεδροι των Δ.Σ. των δομών αυτών αρνούνται να παραδώσουν αντίγραφα Πρακτικών των Συνεδριάσεων. Σας ενημερώνουμε ότι ο διορισμός των εκπροσώπων προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3106/2003 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3329/2005.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μπορούμε με τη δράση μας, με την παρουσία και την παρρησία μας να δώσουμε νέα πνοή στο θεσμό της εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος στα Δ.Σ. των Μονάδων. Η ευθύνη της εκπροσώπησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, ελπίζουμε δε ότι όλες και όλοι θα ανταποκριθείτε με επάρκεια, με αγωνιστικότητα μέσα σε ένα κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Να μην λησμονάτε ποτέ ότι είστε εκπρόσωποι των πλέον αποκλεισμένων ατόμων με αναπηρία, για αυτό επιβάλλεται να δουλέψουμε πιο σκληρά και πιο αποφασιστικά.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο κ. Χρήστος Νάστας, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συνομοσπονδίας μας, έχει οριστεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας με όλους τους εκπροσώπους μας στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Για αυτό μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του (καθημερινά και ώρες γραφείου στο τηλέφωνο της ΕΣΑμεΑ 210 9949837) για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Επιτακτική η ανάγκη τήρησης μιας ενιαίας πολιτικής θέσης των εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis