Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 16/07/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργικό Συμβούλιο
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας στην Πρωθυπουργία της χώρας και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε κληθεί να επιτελέσετε σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και τους πολίτες της, προσδοκώντας ότι από τη θέση αυτή θα προστατέψετε με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, όπως άλλωστε δεσμευτήκατε κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

 

Η ΕΣΑμεΑ και οι οργανώσεις μέλη της, ενόψει των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των τομεακών πολιτικών που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία από την κυβέρνηση, σας καταθέτει το Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 τ.Α΄ και ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 τ.Α΄) με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, το οποίο έχει βάθος τετραετίας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, στην οποία θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί η σύναψη συλλογικής συμφωνίας για την υλοποίησή του.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Θεωρούμε - και σύμφωνα με τη θέση που εκφράσατε κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις - ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα του κυβερνητικού σας έργου. Το πρόγραμμα που προτείνουμε σε εσάς και στην κυβέρνησή σας, με συνεκτικό και ουσιαστικό τρόπο υπηρετεί αυτό το σκοπό. Συνεπώς προτείνουμε να ενταχθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και στο σύστημα παρακολούθησης και συντονισμού του κυβερνητικού έργου.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κατά το δημόσιο λόγο σας αλλά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, έχει διαπιστωθεί ότι κάνετε σωστή χρήση της ορολογίας για τα άτομα με αναπηρία. Έχει παρατηρηθεί όμως από την αρχή της διακυβέρνησής σας, ότι ορισμένοι Υπουργοί σας θολώνουν την εικόνα, με τη χρήση ξεπερασμένων και ανεδαφικών ορολογιών, όπως άτομα με ειδικές ικανότητες, με ειδικές δεξιότητες κ.α.
Επειδή θεωρούμε ότι ο δημόσιος λόγος των Υπουργών πρέπει να έχει και διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, έτσι ώστε οι αναφορές στα άτομα με αναπηρία να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ορολογία του Συντάγματος, της Σύμβασης, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή