Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 07/04/2021

ΠΡΟΣ:
κ. I. Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
-κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
-κ. Κ. Κατσαφάδο, Υφυπουργό Ναυτιλιακής & Νησιωτικής Πολιτικής
-κ. Ε. Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων
-κα. Χ. Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
-κ. Ε. Κανάλη, Υποναύαρχο ΛΣ - Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων
-Οργανώσεις- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση αιτημάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2070.0/16194/2021 της 04.03.2021 με θέμα «Εκπαίδευση προσωπικού επιβατηγών πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών τους για σωστή εξυπηρέτηση ΑμεΑ» που μας απηύθυνε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Κλάδος ελέγχου πλοίων,η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας υποβάλλει με το παρόν το σύνολο των αιτημάτων της και σας εκφράζει την επιθυμία της για ορισμό τηλε-συνάντησης μαζί σας με στόχο την αναλυτική παρουσίασή τους.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα αιτήματά μας απορρέουν από το πλαίσιο που διαμορφώνουν: 

α) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο,

β) ο ν. 4488/2017, ο οποίος στο άρθρο 62 «Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές» προβλέπει ότι «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.»

γ) ο Κανονισμός (ΕΕ) 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, σύμφωνα με τον οποίο «προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών ανάλογες με εκείνες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους» και «όταν αποφασίζουν το σχεδιασμό νέων λιμένων και λιμενικών τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς που έχουν την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις απαιτήσεις που απορρέουν από την αρχή «Σχεδιασμός για Όλους». Οι μεταφορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων και προσφάτως ανακαινισμένων επιβατηγών πλοίων […]»,

δ) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[1],  όπως οριστικοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνοντας τον στόχο 21, στον οποίο εντάσσονται δράσεις που αφορούν στο Υπουργείο σας,  

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι οι πολίτες με αναπηρία της χώρας μας εξακολουθούν - ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και ακόμη περισσότερο στις νησιωτικές περιοχές - να βιώνουν αξεπέραστα εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή που συχνά τους οδηγούν στο περιθώριο και τον αποκλεισμό. Θέματα προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, πρόσβασης σε τοπικές και υπερτοπικές μεταφορές, στην εκπαίδευση και υγεία, στις πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, στις υποδομές αναψυχής, κ.λπ. δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία για τους κατοίκους με αναπηρία της νησιωτικής χώρας. Ακόμη και η υλοποίηση μέτρων στους τομείς που προαναφέραμε, δεν θα έχει απολύτως καμία αξία εάν δεν συνοδεύεται με τη λήψη πρόσθετων οικονομικών μέτρων ανακούφισης των ατόμων με αναπηρία, που αποτελούν μία από τις πλέον ευπαθείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού και βιώνουν εντονότερα από τον καθένα τις επιπτώσεις της σημερινής υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η απουσία προσβάσιμων θαλάσσιων μεταφορών όσο και νησιωτικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν πλήττει μόνο τους κατοίκους με αναπηρία της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, απωθώντας μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών του εθνικού τουριστικού προϊόντος, τους καταναλωτές με αναπηρία (σήμερα εκτιμώνται σε 100.000.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και γενικότερα τους καταναλωτές με προβλήματα παρόμοια με τα άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα τρίτης ηλικίας, οικογένειες με παιδιά κ.λπ.), στερώντας έτσι την τοπική οικονομία από σημαντικά έσοδα. Αρκεί να αναφερθούμε σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα από τον τουρισμό των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-27 ετησίως υπολογίζονται σε 352 δις € και αρκούν για τη συντήρηση περισσότερων από 4,2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης!

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, ιδιαίτερα μέσω της συγκρότησης του «Συμβουλευτικού οργάνου για την εξέταση των πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση αυτής»,το οποίο συστάθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 4113.273/01/2009/06.08.2020 απόφαση.  Στο πλαίσιο του εν λόγω Συμβουλίου έχουν συζητηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διάφορα θέματα σχετιζόμενα κυρίως -λόγω της περιορισμένης αρμοδιότητάς του στους τομείς αυτούς- με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ναυτιλιακές υποδομές και μέσα, την εκπαίδευση του προσωπικού του ναυτιλιακού τομέα καθώς και την τιμολογιακή πολιτική του Υπουργείου. Δυστυχώς όμως οι περιορισμένες συνεδριάσεις (η τελευταία έλαβε χώρα στις 10.02.2020) και το περιορισμένο πεδίο αρμοδιότητάς του έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό στη συνεργασία του αναπηρικού κινήματος με το Υπουργείο αναφορικά με την εξέταση συμπερίληψης των αναγκών/δικαιωμάτων των νησιωτών με αναπηρία στην νησιωτική πολιτική του Υπουργείου.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχουν στα εξής όργανα του Υπουργείου, τα οποία δεν έχουν μόνο συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά λαμβάνουν αποφάσεις προς υλοποίηση.

  • Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ),
  • Συμβούλια Χρηστών Λιμένων, τα οποία πρόσφατα επανα-συγκροτήθηκαν,
  • Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο δυστυχώς έχει  σταματήσει να λειτουργεί και απαιτείται επανασύσταση και επαναλειτουργία του.
  • Δημιουργούμε και θεσμοθετούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) επί θεμάτων μετακινήσεων και εξυπηρέτησης ατόμων μειωμένης κινητικότητας στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και το προσωπικό των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών.
  • Καταγράφουμε και αξιολογούμε την καταλληλότητα των επιβατηγών πλοίων.
  • Αναθεωρούμε την υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε τα επιβατηγά δρομολογιακά πλοία που δεν διαθέτουν κατάλληλες προδιαγραφές να μετασκευαστούν και να καταστούν προσβάσιμα.
  • Παρέχουμε χρηματοδοτικά κίνητρα και εργαλεία στις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρίες των επιβατηγών πλοίων για την απαιτούμενη αναπροσαρμογή του στόλου τους, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύνδεση των μικρών νησιών με τα μεγαλύτερα και την ηπειρωτική χώρα με προσβάσιμα πλοία.
  • Αναθεωρούμε το νομοθετικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα των νεοκατασκευαζόμενων επιβατηγών δρομολογιακών πλοίων και παρακολουθούμε την εφαρμογή του.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στο πνεύμα των παραπάνω, ακολουθεί η παράθεση των αιτημάτων μας.

1. Προώθηση της υλοποίησης δράσεων που σχετίζονται με τη Ναυτιλία.

1.1. Έλεγχος και παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, η οποία προϋποθέτει την υλοποίηση σειράς δράσεων όπως: τη δημιουργία Υπηρεσίας συνδρομής και σημείων συνάντησης επιβατών με αναπηρία στους επιβατικούς σταθμούς όλων των ελληνικών λιμένων, εκπαίδευσης πληρωμάτων πλοίων και στελεχών λιμένων σε θέματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, κατάρτιση ποιοτικών προτύπων συνδρομής κ.λπ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των πληρωμάτων των πλοίων σε θέματα συνδρομής επιβατών με αναπηρία, η οποία -εκτός από υποχρέωση που επιβάλλει ο Κανονισμός 1177/2010- αποτελεί και πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Αν και το θέμα έχει εξεταστεί εξονυχιστικά στο πλαίσιο λειτουργίας του προαναφερθέντος Συμβουλευτικού Οργάνου του Υπουργείου, εκκρεμεί ακόμη η εξεύρεση χρηματοδότησης για τη δημιουργία της σχετικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και υλικού από την Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία κρίθηκε από τις Υπηρεσίες σας αλλά και τους ναυτιλιακούς φορείς ως ο καταλληλότερος φορέας για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε προτείνει την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, επισημαίνεται δε ότι η δράση έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[2].

Πρόσφατα μάλιστα λάβαμε το σχετικό έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 2070.0/16194/2021 της 04.03.2021 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, δια του οποίου ερωτάται η Ε.Σ.Α.μεΑ. εάν διαθέτει έτοιμο πληροφοριακό έντυπο προς αποστολή στις ναυτιλιακές εταιρείες ή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για τη σύνταξή του. Άποψή μας είναι ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεθοδικά, όπως σχεδιάστηκε από την αρχή και αποτυπώθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ώστε να διασφαλιστεί αφενός η αξιοπιστία, αφετέρου η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των πληρωμάτων και στελεχών πλοίων και οργανισμών λιμένων. Ως εκ τούτου, η διανομή πληροφοριακού εντύπου δίχως την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος δεν βρίσκει σύμφωνη την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Όπως έχει αναφερθεί ήδη στις Υπηρεσίες σας, η Ε.Σ.Α.μεΑ:

α) πρόσφατα δημιούργησε Ινστιτούτο (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.), το οποίο συνιστά τον επίσημο μελετητικό και ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, με κύρια αποστολή την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που μπορεί να φέρει σε πέρας το έργο μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμας e-learning, τη διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση αυτής και τη χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών στους εκπαιδευόμενους.

β) διαθέτει σχετική εμπειρία, δεδομένου ότι έχει ήδη υλοποιήσει αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του ΟΛΠ – Τμήμα κρουαζιέρας, του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών κ.λπ.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το υπ. αριθ. πρωτ. 670/15.04.2019 έγγραφό μας - πρόταση στην οποία είχαμε καταλήξει από κοινού με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών στο πλαίσιο διεργασιών του Συμβουλευτικού Οργάνου για Θέματα Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου,  και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίησή του.

1.2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κτιριακών υποδομών του Υπουργείου και των λιμένων  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4759/2020 που τροποποίησε τον ν.4067/2012 («Νέος Οικοδομικός Κανονισμός») και της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 ΦΕΚ 2998 Β’/20.07.2020 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

1.3. Βελτίωση της προσβασιμότητας των πλοίων και ιδιαίτερα αυτών που εκτελούν μικρούς πλόες,  περιλαμβανομένων και των πλοίων ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες πορθμείων, που προϋποθέτει τη βελτίωση/συμπλήρωση/επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με θέματα ατόμων με αναπηρία σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες και κάτω των 30 ν.μ., σε πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες κ.λπ. Επισημαίνουμε, ότι σχετική είναι η δράση 5 του στόχου 21 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[3].

1.4. Βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων και ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου και των Οργανισμών Λιμένων σύμφωνα με τον ν.4727/2020-κεφ. Η ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές και να λαμβάνουν την ενημέρωση ισότιμα όπως κάθε άλλος πολίτης. Παράλληλα παρακίνηση των πλοιοκτητριών εταιρειών να καταστήσουν προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία  τις ιστοσελίδες τους, ιδιαίτερα τις σελίδες κράτησης και αγοράς εισιτηρίων.

1.5. Ενημέρωση /εκπαίδευση για τη συνοδεία, επικοινωνία και εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία του προσωπικού εξυπηρέτησης επιβατών όλων των Οργανισμών Λιμένων μέσω σύντομων εσωτερικών σεμιναρίων ή/και τηλε-κατάρτισης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Ε.Σ.Α.μεΑ. (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης που διαθέτει, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού ΕΕ 1177/2010. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι κατά το παρελθόν η Ε.Σ.Αμ.εΑ. σε συνεργασία με τον ΟΛΠ υλοποίησε -στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του προαναφερθέντος Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010- ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης του προσωπικού του σε θέματα εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία, απονέμοντας σχετική βεβαίωση σε όσους το παρακολούθησαν και σχετικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

1.6. Βελτίωση των ελαφρύνσεων προς επιβάτες με αναπηρία και ιδιαίτερα τους νησιώτες με αναπηρία, που προϋποθέτει:

-την παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3) καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down,  

ή εναλλακτικά,

-την παροχή έκπτωσης 50%  επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3) καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι με αναπηρία των νησιών.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία την υιοθέτηση του παραπάνω μέτρου και την ένταξή του στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής της Κυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξη των νησιωτών με αναπηρία που, αν και επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική και υγειονομική κρίση, για λόγους απουσίας υποδομών και υπηρεσιών υγείας αλλά και προσβασιμότητας στα νησιά τους αναγκάζονται να μετακινούνται συχνότερα από κάθε άλλο σε μεγαλύτερα νησιά και την ενδοχώρα.

2. Ενσωμάτωση των αναγκών των νησιωτών με αναπηρία στη νησιωτική πολιτική του Υπουργείου, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών, την συγκράτηση της μετανάστευσης νησιωτικών οικογενειών με κάποιο μέλος με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αλλά και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε άνοιγμα στις νέες ιδιαίτερα δυναμικές τουριστικές αγορές ατόμων με αναπηρία, τρίτης ηλικίας, οικογενειών με μικρά παιδιά κ.λπ. («Τουρισμός για Όλους»). Για το λόγο αυτό η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:

2.1. Την ενεργοποίηση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής με εκπροσώπηση και της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε αυτό, διασφαλίζοντας παράλληλα και την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Οργάνου για Θέματα Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου προκειμένουνα συμπεριληφθούν μεταξύ των αρμοδιοτήτων του και η εξέταση θεμάτων σχετικών με την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στη νησιωτική πολιτική και τον εντοπισμό και επίλυση σχετικών προβλημάτων.

2.2 Την εκπόνηση μελέτης από το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (IN-ΕΣΑμεΑ.) με θέμα «Νησιωτικότητα, Αναπηρία και Χρόνια Πάθηση», στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί πως επιδρά η νησιωτικότητα σε τομείς όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία, το επίπεδο διαβίωσης, η προσβασιμότητα φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, οι μεταφορές, η πολιτική προστασία κ.λπ.  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. λόγω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που διαθέτει και του ευρύτατου δικτύου τοπικών παραρτημάτων της σε όλη τη χώρα, μπορεί υλοποιήσει την εν λόγω μελέτη.

2.3. Την ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου για τους νησιώτες με αναπηρία με στόχο την υποβολή προτάσεων προς επίλυση των προβλημάτων που θα εντοπισθούν σε γενικό αλλά και τοπικό (ανά νησί) επίπεδο, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Προς τούτο προτείνουμε τη δημιουργία σχετικής Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από στελέχη του Υπουργείου, εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νησιωτική Τοπική Αυτοδιοίκηση, πλοιοκτήτες, οργανισμοί λιμένων, επιμελητήρια κ.λπ.).

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στη νησιωτική Ελλάδα ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

üΣυγκρότηση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό επιτροπή ΚΕΠΑ σε κάθε νησί.

üΠλήρη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της νησιωτικής χώρας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας αυτών και τον εκσυγχρονισμό τους σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, και με αξιοποίηση των πόρων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ‘Αντώνης Τρίτσης’ 2020-2023.

üΕνίσχυση της στελέχωσης και της λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών των ατόμων με αναπηρία, εξασφάλιση των πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας τους από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

üΠρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά με αναπηρία που διαβιούν σε νησιά, μέριμνα έγκαιρα για τις σχολικές μεταφορές παιδιών με αναπηρία. Άμεση αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος με νέα κτίρια και αναβάθμιση των παλαιών χωρίς συστεγάσεις, με προσλήψεις μόνιμου Ειδικού Επιστημονικού και Βοηθητικού προσωπικού και ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) ανάλογα με τις ανάγκες.

üΥλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων διασφάλισης της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών, βελτίωση της προσβασιμότητας κτιρίων με χρήση συνάθροισης κοινού, ανάπτυξη σταδιακά δικτύων προσβάσιμων οδεύσεων και θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση των τοπικών ΚΤΕΛ για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους σε επιβάτες με αναπηρία και βελτίωση της προσβασιμότητας παραλιών και λοιπών φυσικών περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος που μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες και με αξιοποίηση των πόρων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ‘Αντώνης Τρίτσης’ 2020-2023 και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

üΔιατήρηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά.

üΑνάπτυξη σε συνεργασία με τους Δήμους, την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους τοπικούς φορείς-μέλη της ατομικά σχέδια προστασίας των νησιωτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

3. Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών με το Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας που απονέμεται κατόπιν συμμόρφωσης με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439, με συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος στη διαδικασία απονομής του ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και αξιοπιστία της.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ελπίζουμε στην ανάπτυξη στενής, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας, με στόχο την: i) άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στις θαλάσσιες μετακινήσεις τους και τη διαβίωσή τους σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ii) την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις καθημερινές δραστηριότητες της νησιωτικής χώρας και στον τουρισμό που αποτελεί βασική πηγή εσόδων της νησιωτικής οικονομίας.

Αναμένοντας απάντησή σας το συντομότερο δυνατό για την άμεση πραγματοποίηση της τηλεσυνάντησης που σας προτείνουμε στην αρχή του εγγράφου μας.[2] Βλ. ΕΣΔ, Στόχος 27, δράση 6. Επιμορφώσεις για θέματα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

Χρονοδιάγραμμα: Εντός του 2022

Υπεύθυνοι και εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ε.Σ.Α.μεΑ., Φορείς εκπροσώπησης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και βαριές αναπηρίες, Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΤραινΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ, κ.ο.κ.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία).

[3]Βλ. ΕΣΔ, στόχος 21, δράση 5. Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες

Χρονοδιάγραμμα: Έως τον Δεκέμβριο 2023

Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Φορείς εκπροσώπησης των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιριών των πλοίων, Φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Κατάθεση αιτημάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis