Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 12/04/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
- κα. Δ.-Μ. Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- κ. Γ. Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
- κ. Ι. Βράιλα, Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄- Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- κα. Ι. Πάλλα, Υπεύθυνη Κοινωνικών Υποθέσεων – Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Προτάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος επί του σχεδίου των Συμπερασμάτων της Πορτογαλικής Προεδρίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), ήτοι της οργάνωσης εκπροσώπησης των 50 εκατομμυρίων Ευρωπαίων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση- με το παρόν ζητά από εσάς να υποστηρίξετε τις προτεινόμενες από το Φόρουμ τροποποιήσεις/συμπληρώσεις επί του σχεδίου των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της Πορτογαλικής Προεδρίας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς θα καθοδηγήσουν τις εργασίες του Συμβουλίου επί της Στρατηγικής για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα συμπεράσματα θα εγκριθούν επίσημα σε συνεδρίαση του Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων στις 14-15 Ιουνίου 2021.
Το εθνικό αναπηρικό κίνημα συμφωνεί πλήρως με τις προτάσεις του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο (βλ. με έντονη γραμματοσειρά). Πρόκειται για προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων προκειμένου η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία να συμβάλλει πραγματικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.
Οι προτάσεις επισημαίνουν ότι το Συμβούλιο πρέπει:
- Να ορίσει και να γνωστοποιήσει τον Συντονιστή για την Αναπηρία που προβλέπεται στη νέα Στρατηγική.
- Να συμμετέχει ως μέλος στην Πλατφόρμα για την αναπηρία.
- Να ζητήσει τη σύσταση Μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ (η εν λόγω Μονάδα εξακολουθεί να μην αναφέρεται στη Στρατηγική). Δίχως ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους εντός της Επιτροπής, ή τη δημιουργία ενός ισχυρού και με επιρροή Σημείου Αναφοράς για τη Σύμβαση, είναι δύσκολο να επιτευχθεί η εφαρμογή της Στρατηγικής.
- Να ζητήσει τη θέσπιση ενός διοργανικού συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με συνεδρίαση των Προέδρων αυτών των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να συζητήσουν στο υψηλότερο επίπεδο τις δράσεις σε θέματα αναπηρίας και να δεσμευτούν επί αυτών.
- Να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες της με το Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσει τη δήλωση αρμοδιοτήτων της ΕΕ με θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση, όπως άλλωστε συνέστησε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αναπηρία το 2015, και έχει συμπεριληφθεί στη νέα Στρατηγική.
- Να δεσμευτεί επί της παρακολούθησης δράσεων των κρατών μελών που αποτελούν μέρος της νέας Στρατηγικής -ιδίως για την ανάγκη θέσπισης οριζόντιας νομοθεσίας κατά των διακρίσεων που θα προστατεύει τα άτομα με αναπηρία σε κάθε τομέα της ζωής.
- Να δώσει προτεραιότητα στο δικαίωμα ψήφου και στην πολιτική συμμετοχή στις επόμενες εκλογές της ΕΕ, και να δεσμευτεί να υιοθετήσει αλλαγές στο εκλογικό δίκαιο της ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος.
- Να ανακοινώσει εμβληματικές πρωτοβουλίες, παρέχοντας διευκρινήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα του Συμβουλίου για την υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών.
- Να απαιτήσει ένα εξωτερικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία που θα καθοδηγήσει το έργο της ΕΕ στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε από εσάς να υποστηρίξετε στο Συμβούλιο -όπως έχετε άλλωστε πράξει και στο παρελθόν από τις θέσεις ευθύνης που είχατε αναλάβει τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ- τις προτάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή