Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 14/05/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Ν. Αρετάκη, Δήμαρχο Ζακύνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δ. Ακτύπη, Βουλευτή Ζακύνθου
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Γ. Στασινόπουλου
- Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Ζακύνθου, κ. Σ. Κακολύρη και μέλη Δ.Σ.
- Π.ΟΜ.ΑμεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Ν. Ιονίων Νήσων
- Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ»


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την εφαρμογή των προβλεπόμενων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου


Κύριε Δήμαρχε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν σας μεταφέρει τη διαμαρτυρία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» σχετικά με τη μη τήρηση προδιαγραφών προσβασιμότητας του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου.
Όπως επισημαίνει και στην υπ' αριθ. πρωτ. 1575/13.05.2021 επιστολή του, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ», την οποία σας επισυνάπτουμε, το Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή του νησιού, καθώς στο χώρο αυτό διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά πραγματοποιούνται και οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Ζακύνθου, δεν πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα και ανεμπόδιστα στο χώρο. Επίσης, λόγω του ότι βρισκόμαστε προ των πυλών της νέας τουριστικής περιόδου, η μη προσβασιμότητα του εν λόγω κτιρίου θα έχει ως αποτέλεσμα τουρίστες ή επισκέπτες με αναπηρία που θα επισκεφθούν το νησί, να μην έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν αυτόνομα στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κρίνουμε απαραίτητη την τοποθέτηση ανελκυστήρα με πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετούνται όλα τα άτομα με αναπηρία (με χειροκίνητα αμαξίδια και ηλεκτρονικά) και όχι την τοποθέτηση πολυθρόνας, όπως είχατε προτείνει στο υπ' αριθ. πρωτ. 19016/22.09.2020 σχετικό έγγραφό σας, διότι δεν επιλύεται με αυτή τον τρόπο το πρόβλημα της προσβασιμότητας του εν λόγω κτιρίου.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 ΦΕΚ 2998 Β'/ 20.07.2020 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»: «δ. Τα αναβατόρια κλίμακας με κάθισμα πρέπει να αποφεύγονται σε κτίρια συνάθροισης κοινού δεδομένου ότι εξυπηρετούν μόνο άτομα με κινητικές αναπηρίες που μπορούν να βαδίσουν έστω και λίγο ενώ αποκλείουν άτομα με αδυναμία αυτόνομης κίνησης ή/και στήριξης (π.χ. άτομα παραπληγικά/τετραπληγικά κ.λπ.). Απαιτούν δε την παρουσία δεύτερου ή και τρίτου ατόμου για να μεταφέρει το άτομο στο κάθισμα και το αμαξίδιο στο ανώτερο / κατώτερο σημείο. Τέτοιου τύπου αναβατόρια εξυπηρετούν κυρίως ηλικιωμένα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα ή ενδεχομένως προσωρινά τραυματίες με δυνατότητα κίνησης / στήριξης» (βλ. παρ. 5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ της Απόφασης).
Όπως γνωρίζετε, τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση:
Α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - την οποία επικύρωσε η χώρα μας μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012), αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι το άρθρο 9 - «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης αναφέρει ότι:
«1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.[...]» και
-το άρθρο 30 « Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό» της ίδιας Σύμβασης, το οποίο αναφέρει ότι:
«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους στην πολιτιστική ζωή και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες [...]
γ. απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους, βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες και, κατά το δυνατόν περισσότερο, απολαμβάνουν την πρόσβαση σε μνημεία και περιοχές εθνικής πολιτιστικής σημασίας.» και
Β) του Συντάγματος της χώρας, όπου στο άρθρο 21, παρ.6 αναφέρει ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία [...]»
Κύριε Δήμαρχε,
Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση για την εφαρμογή από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας των προβλεπόμενων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα του εν λόγω κτιρίου, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
Στο παρόν επισυνάπτεται η υπ' αριθ. πρωτ. 1575/13.05.2021 επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ», που αναφέρεται στο εν λόγω ζήτημα.
Αναμένοντας άμεσα την απάντησή σας και τις ενέργειές σας επί του θέματος,

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την εφαρμογή των προβλεπόμενων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis