Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 12/05/2009

ΠΡΟΣ:
κ. Πρ. Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγραμμάτων
Διεύθυνση εκλογών
Τμήμα Εκλογών


Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία κατά τις προσεχείς Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009


Κύριε Υπουργέ,

Ως τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία κρίνουμε αναγκαία τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία ενδεχομένως θα ανακύψουν κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009.

Οι προσεχείς Ευρωεκλογές πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο τουλάχιστον βασικά ζητήματα: το εκλογικό δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και τη χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες. Δίνοντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αυτό θα έχει άμεσο θετικό αποτέλεσμα στο ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές.

Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μια μικρή αμελητέα μειοψηφία: αποτελούν περισσότερο από το 15% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ελλάδα αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας. Διασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στις εκλογές, ταυτόχρονα συμβάλλετε στη ενίσχυση του ποσοστού προσέλευσης στις κάλπες των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009.

Άλλωστε, το εκλογικό δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία αναφέρεται ρητά στο άρθρο 29 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας.

Για το λόγο αυτό, όπως και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, κρίνουμε ότι είναι σκόπιμη η έκδοση εγκυκλίου από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία θα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να ασκήσουν αβίαστα το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η εκλογική νομοθεσία με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 3 του Π.Δ. 351/03 παρέχει το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με αναπηρία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.

Πέραν αυτής της γενικής διάταξης, θα πρέπει να καταστεί σαφές προς τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και των εφορευτικών επιτροπών ότι:

 οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα,

 για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των εκλογέων με κινητικές αναπηρίες (χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων κ.λπ.), ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εκλογικά τμήματα δεν είναι πλήρως προσβάσιμα, θα πρέπει εγκαίρως να ληφθούν μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος,

 σε μη προσβάσιμα εκλογικά τμήματα θα πρέπει να ανευρεθεί κατάλληλος προσιτός χώρος στο ίδιο συγκρότημα που διεξάγεται η εκλογική διαδικασία για να ψηφίσει ο εκλογέας. Εάν π.χ. στα εκλογικά καταστήματα δεν υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα μέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση των εκλογέων με κινητική αναπηρία στην αίθουσα ψηφοφορίας, θα πρέπει να ανευρεθεί χώρος στο ισόγειο του ιδίου εκλογικού καταστήματος για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με κινητική αναπηρία,

 πρέπει να διασφαλίσουν τη μυστικότητα και τη ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

 ο εκλογέας σε περιπτώσεις που πρέπει να μεταβεί σε άλλο εκλογικό τμήμα (παραλείψεις – λάθη στους εκλογικούς καταλόγους κ.λπ.) θα πρέπει να εξασφαλιστεί, με ευθύνη της δικαστικής αρχής, η μεταφορά του στο εκλογικό κατάστημα στο οποίο ψηφίζει,

 οι εκλογείς με προβλήματα όρασης έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το πρόσωπο που θα τους διευκολύνει κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια από το Υπουργείο σας και τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε όλα τα εκλογικά τμήματα να είναι προσβάσιμα. Θα ήταν δε πολύ σημαντικό αν το Υπουργείο σας εξέδιδε Κανονισμό Προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων προς τις αρμόδιες αρχές που τα ορίζουν. Η παροχή των όποιων διευκολύνσεων, όσο σημαντικές και αν είναι αυτές, δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τη μη καθολικότητα της προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων δεδομένου ότι η διασφάλιση αυτής θα διευκολύνει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά όλους του εκλογείς με μειωμένη κινητικότητα (ηλικιωμένους, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, κ.λπ.)

Κύριε Υπουργέ,

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, μέλος του οποίου είναι και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, οργάνωσε μια μεγάλη καμπάνια για τις Ευρωεκλογές 2009 και δημιούργησε την ιστοσελίδα www.disabilityvotescount.eu η οποία αποσκοπεί:

- στην ενθάρρυνση των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ψήφο και τη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές,
- στην προώθηση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στα εκλογικά debate και τις λοιπές διαδικασίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία,
- στην πρόσκληση των υποψηφίων να δεσμευτούν για την ενασχόληση με τα προβλήματα και τα αιτήματα πλέον των 50 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία στο πλαίσιο της πολιτικής και της νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας καλούμε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα www.disabilityvotescount.eu και να δείτε το check list για την προσβασιμότητα (σας το αποστέλλουμε και συνημμένα), προκειμένου ως εκλογική αρχή να διασφαλίσετε ίση και προσβάσιμη ψηφοφορία και εκλογικές εκστρατείες.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την έγκαιρη αποστολή σχετικής εγκυκλίου και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις-πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία κατά τις προσεχείς Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis