Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 06/03/2018

ΠΡΟΣ:
-κ. Π. Σκουρλέτη, Υπουργό Εσωτερικών
-κα. Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται τη συμμετοχή της στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ


Κύριε/Κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ. επανέρχεται σε ένα ζήτημα που επανειλημμένως έχει θέσει υπόψη σας (βλ. επιστολή της Συνομοσπονδίας με αριθ. πρωτ.1964/28.12.2016), το οποίο αφορά στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ -βλ. Υ.Α. Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/9.10.2001 (Αρ. ΦΕΚ Β΄ 1397/22.10.2001) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»- με στόχο αφενός την επέκταση του θεσμού σε κάθε Δήμο της χώρας προκειμένου να καλυφθούν σε ολόκληρη την επικράτεια οι ανάγκες του συνόλου των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αφετέρου να ενισχυθεί η λειτουργία τους βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την αναμόρφωση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου, δίχως όμως εμείς να έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση επ' αυτού, και από όσο γνωρίζουμε ούτε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Π.Α.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.). Στην περίπτωση που αυτό ισχύει, θα θέλαμε αφενός να μας ενημερώστε σχετικά, αφετέρου να μας προσκαλέσετε να συμμετάσχουμε στην όλη διαδικασία.

Η αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την ελληνική Πολιτεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναμόρφωση και περαιτέρω εξέλιξη του θεσμού στη χώρα.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πληθυσμιακή ομάδα που η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί, συμβάλλοντας τόσο στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία όσο και στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους, αναμένουμε το αίτημά μας να γίνει άμεσα αποδεκτό.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή