Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 22/09/2020

ΠΡΟΣ:
Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Χ. Χάλαρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υποδιοικητή ΕΦΚΑ, κ. Κ. Τσαγκαρόπουλου
- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης ΕΦΚΑ, κ. Δ. Βασιλόπουλο
- Οργανώσεις Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ


Ζητείται από τον e-ΕΦΚΑ η άμεση εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών ΚΕΠΑ


Κύριε Διοικητή,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με διαρκείς παρεμβάσεις της τα τελευταία χρόνια, έχει διεκδικήσει την ανάγκη βελτίωσης των ΚΕΠΑ σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων και το μείζον αίτημα για γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών. Έχει επισημάνει από την αρχή της λειτουργίας των ΚΕΠΑ, ότι οι γνωματεύσεις αναπηρίας που εκδίδονται και χορηγούνται, πρέπει να υπογράφονται από τους ιατρούς εξέτασης, όπως γίνεται και με τις γνωματεύσεις της ΑΣΥΕ, διότι η ανωνυμία που υπάρχει έχει οδηγήσει σε ασύμβατη με τη λειτουργία των επιτροπών συμπεριφορά και έχει οδηγήσει πολίτες που θεώρησαν ότι αδικήθηκαν σε διοικητικά δικαστήρια.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουλίου 2020, - η οποία έχει ήδη παραληφθεί από τις υπηρεσίες του οργανισμού σας αλλά σας την επισυνάπτουμε και εμείς - ικανοποιείται το εν λόγω αίτημα της ΕΣΑμεΑ, για γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
Ως εκ τούτου ζητάμε από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να προχωρήσει άμεσα στην αποδοχή της, ως έχουσα τη σχετική αρμοδιότητα και ευθύνη και φυσικά να τη θέσει σε άμεση εφαρμογή.
Τη γνωμοδότηση μπορείτε να τη δείτε εδώ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή