Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 13/09/2022

ΠΡΟΣ:
κα Δ.-Μ. Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
- κ. Γ. Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
- κα Α. Διακουμάκου, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κα Π. Μάνου, Προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία
- κ. Δ. Τρουλάκη, Προϊστάμενο ΕΥΣΕΚΤ
- κ. Ι. Μοσχολιό, Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.)
- Οργανώσεις - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Διασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχισης της χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΔΗΦ κατά τη μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΣΠΑ 2021-2027


Κυρία Υφυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) εργάστηκε σκληρά από το έτος 2010 για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» με κύριο στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για τα άτομα με αναπηρία που ίδρυσαν και λειτουργούν με κόπους και θυσίες Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία εξαιτίας της κρατικής υπο-χρηματοδότησής τους κινδύνευαν με οριστικό «κλείσιμο».

Από τότε μέχρι σήμερα τόσο τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία όσο και τα λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή συναφών προς αυτά υπηρεσιών συνεχίζουν, μέσω της χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, να παρέχουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, στην κοινωνική τους ένταξη και στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ως άνω Κέντρα, όπως άλλωστε γνωρίζετε, κατ' ελάχιστον περιλαμβάνουν τα εξής: α) την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα µε αναπηρία βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης, την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης και β) την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας κ.λπ., µε στόχο τη διασύνδεσή τους µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι οι Πράξεις κάποιων Κέντρων ολοκληρώνονται άμεσα και πως αυτά δεν γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι με τη συνέχιση της χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους -είτε μέσω του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020, και δη μέχρι το τέλος του 2023, είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027- με αποτέλεσμα να ανησυχούν ιδιαίτερα για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας τους λόγω ενδεχόμενου χρηματοδοτικού κενού.
Αξίζει να επισημανθεί ότι ο φόβος των Κέντρων βασίζεται σε προηγούμενη αρνητική τους εμπειρία, όταν κατά τη μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 υπήρξε χρηματοδοτικό κενό για ένα έτος. Για τον λόγο αυτό ζητούμε:
α) να προβλεφθεί εντός του τρέχοντος μηνός παράταση της χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι το τέλος του 2023, και
β) να ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των αντίστοιχων Προσκλήσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Επιπρόσθετα, ζητούμε να υπάρξει σχετική γραπτή ενημέρωση τόσο προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όσο και προς τα ίδια τα Κέντρα, με κοινοποίηση στην Ε.Σ.ΑμεΑ., καθώς και πρόσθετη στήριξη των Κέντρων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Κυρία Υφυπουργέ,
Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα προαναφερθέντα δίκαια αιτήματά μας, αναμένουμε τις δικές σε ενέργειες και σχετική ενημέρωσή μας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Διασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχισης της χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΔΗΦ κατά τη μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΣΠΑ 2021-2027
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis