Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 14/05/2020

ΠΡΟΣ:
Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Μέλη Συγκλήτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Ζαχαράκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β. Διγαλάκη
- κα Α. Γκίκα, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
- κ. Απ. Δημητρόπουλο, Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Πρόεδρο και Μέλη Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του ανθρώπου - Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με
αναπηρία.
- Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Οργανώσεις Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ακύρωση απόφασης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για κατάργηση των μαθημάτων «Ειδική Αγωγή» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» από το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος για το έτος 2020-2021


Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.
Τον Σεπτέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της χώρας μας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και στις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις που απεύθυνε η Επιτροπή του ΟΗΕ προς τη χώρα μας, διατύπωσε και την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ολοκληρωμένη και σαφής νομοθεσία, στρατηγική και διάθεση πόρων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, και συνέστησε, μεταξύ άλλων, στη χώρα μας: «Να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια συνεκτική στρατηγική για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα, προωθώντας τον Καθολικό Σχεδιασμό, την εξατομικευμένη στήριξη, τα συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών, τις συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, την ψηφιακή εκπαίδευση, και να διαθέσει αποτελεσματικούς και επαρκείς οικονομικούς και υλικούς πόρους και κατάλληλα και τακτικά εκπαιδευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εγγυηθεί τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με αποτελεσματικό τρόπο».
Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή του ΟΗΕ, στο τελικό εισαγωγικό κείμενο των Παρατηρήσεων και Συστάσεών της προς την Ελληνική πολιτεία, αυτολεξεί, εκφράζει την ανησυχία της για τα εξής:
«1. Την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που να εγγυάται την ίση μεταχείριση και την προστασία από τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης, καθώς και της προστασίας από την άρνηση εύλογων προσαρμογών, ιδιαίτερα σε σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
2. Την έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων προτύπων για την ισότητα και τη μη-διάκριση, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και της προστασίας των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών με αναπηρία.
3. Την καθυστέρηση στην υιοθέτηση δευτερογενούς νομοθεσίας βάσει του νόμου 4488/2017 (Άρθρο 74), που να επεκτείνει την προστασία κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών.»
Από το 1985 που ιδρύθηκε, με το ΠΔ 302 (ΦΕΚ 113/31-5-1985), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για πρώτη φορά δεν θα περιλαμβάνονται τα μαθήματα «Ειδική Αγωγή» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία», στο πρόγραμμα σπουδών που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μετά από απόφαση του Τμήματος, με οριακή πλειοψηφία, ενδεικτική της μη ορθής απόφασης που ελήφθη.
Δηλαδή, όλοι οι νέοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα κληθούν να ασκήσουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού Α/βάθμιας εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία και θα πρέπει να διδάξουν, να μεταφέρουν γνώση, να εκπαιδεύσουν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μετά την απόφαση του Π.Τ.Δ.Ε., δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτές τις ανάγκες.
Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί να υπάρξει εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμοστούν συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών, το ελληνικό σχολείο δεν θα μπορέσει να εγγυηθεί τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με αποτελεσματικό τρόπο και μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αποκλείονται από το αγαθό της εκπαίδευσης, αντίθετα με όσα επιτάσσουν τα κείμενα υπερκείμενης νομοθεσίας, όπως είναι η Σύμβαση και το Σύνταγμα της χώρας μας, περί ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών.
Η συγκεκριμένη απόφαση του Π.Τ.Δ.Ε. συνιστά σοβαρότατη διάκριση εναντίον των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για δύο ακόμα λόγους:
Α. επειδή δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να μάθουν να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους για όλα τα «κανονικά» παιδιά, αλλά όχι για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Β. επειδή, προσεγγίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως έλλειμμα και όχι ως διαφορετικές δεξιότητες, μία επιεικώς απαράδεκτη προσέγγιση για ένα σύγχρονο παιδαγωγικό τμήμα.
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Πλέον των ανωτέρω και με δεδομένο το πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θεσμοθετημένα, σύμφωνα και με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, από την ίδρυσή του επιδιώκει (αυτολεξεί):
• Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
• Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
• Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
• Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα
η αφαίρεση των μαθημάτων της ειδικής αγωγής και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Τμήματος, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της επιβεβλημένης «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» και της σύγχρονης εκπαιδευτικής επιστήμης, υποβαθμίζει την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του, υποβιβάζει το επιστημονικό επίπεδο που μέχρι σήμερα έχουν οι απόφοιτοι όπου και προσβάλει τις αρχές και την πολιτική της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει υιοθετήσει την πολιτική κατά του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων και την εκφράζει με σειρά δράσεων που του Πανεπιστημίου.
Θέση και διαχρονική διεκδίκηση της ΕΣΑμεΑ, του εθνικού αναπηρικού κινήματος, είναι πως τα μαθήματα της ειδικής αγωγής και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, πρέπει να διδάσκονται ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα που λειτουργούν σε όλες τις Σχολές, όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.
Βασική προϋπόθεση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, είναι η εξειδικευμένη γνώση των εκπαιδευτικών της χώρας για τη διαφορετικότητα και για την διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή/μαθήτριας με ή χωρίς αναπηρία, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κύριε Πρύτανη,
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε από εσάς και τα αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, που αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου, την ακύρωση και μη εφαρμογή της απόφασης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία, για κατάργηση των μαθημάτων «Ειδική Αγωγή» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» από το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Ακύρωση απόφασης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για κατάργηση των μαθημάτων «Ειδική Αγωγή» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» από το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος για το έτος 2020-2021
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis