Κατηγορία: Υπ. Επικρατείας

Αθήνα: 20/09/2011

ΠΡΟΣ:
κ. Η. Mόσιαλο, Υπουργό Επικρατείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-κ. Θ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρο ΕΡΤ
-κ. Λ. Ταγματάρχη, Διευθύνοντα Σϋμβουλο της ΕΡΤ
-κ Η. Μάτσικα Πρόεδρο και Γ. Διευθυντή ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Εξαίρεση των εργαζομένων με αναπηρία, γονέων/ κηδεμόνων/συζύγων ΑμεΑ με βαριά αναπηρία από την εργασιακή εφεδρεία της ΕΡΤ


Κύριε Υπουργέ,

ΟΙ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις οποίες βιώνουν οι πολίτες της χώρα μας είναι γνωστό ότι είναι επώδυνες και πολύ πιο δύσκολες για εκείνα τα άτομα που επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους. Στην ίδια οικονομική θέση βρίσκονται αναπόφευκτα και οι οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά και πολλαπλές αναπηρίες.

Η ανεργία είναι διαχρονική σε αυτή την ευπαθή κοινωνική ομάδα, γι’ αυτό και τα σύγχρονα Κράτη Κοινωνικού Δικαίου φρόντισαν να διαμορφώσουν ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίαw της απασχόλησής τους. Τέτοιου είδους πολιτικές ίσχυσαν και στη χώρα μας με τη θέσπιση του ν.1648/86 και του ν.2643/98, μέσω των οποίων τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημοσίου, ευρύτερου και στενού καθώς και του ιδιωτικού τομέα άτομα με αναπηρία και οι γονείς κηδεμόνες/αδέλφια των ατόμων με αναπηρία. Εν τούτοις και επειδή ο νόμος λειτούργησε με χρονικές καθυστερήσεις και διαδικαστικές αδυναμίες πολλές θέσεις εργασίας που αναλογούσαν στο νόμο έμειναν αναξιοποίητες για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η ανεργία που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους διαχρονικά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον, λόγω ελλείψεως κατάλληλων διευκολυντικών μέτρων για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας τους, θα πρέπει να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την προστασία των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και των γονέων/κηδεμόνων συζύγων ατόμων με βαριά αναπηρία που έχουν προσληφθεί στην ΕΡΤ, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής τους, από το σκληρό μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και των επικείμενων απολύσεων.

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούμε σε συνέχεια των επιστολών που στείλατε προς τους κ. κ. Θανάση Παπαγεωργίου και Λάμπη Ταγματάρχη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και στον κ. Ηλία Μάτσικα, πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΑΠΕ - ΜΠΕ, με τις οποίες ζητείτε να υλοποιηθεί στους Οργανισμούς αυτούς η κυβερνητική πολιτική, η οποία αφορά το πλεονάζον προσωπικό, την εργασιακή εφεδρεία και συναφή θέματα να στείλετε επιστολή με την οποία θα διευκρινίζεται ότι από την σκληρή αυτή διαδικασία ένταξης των εργαζομένων στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι με αναπηρία και ποσοστό 50% και άνω καθώς και σύζυγοι, γονείς κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Υπογραμμίζουμε ότι την ύστατη αυτή στιγμή πρέπει να απλωθεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Το συγκεκριμένο αίτημα αφορά στην ίδια την επιβίωση εκείνων των εργαζομένων που ανήκουν στην πιο ευπαθή ομάδα του πληθυσμού. 

Εν’ αναμονή των ενεργειών σας. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή