Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 17/11/2014

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρ. Σταϊκούρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής
-Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών
-Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Υπουργείου Οικονομικών Προϊστάμενο κ. Χρ. Ντούσκα
-Διεύθυνση: 47η Νομ/κής Εργασίας & Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου


Κύριοι Υπουργοί,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. πληροφορήθηκε από εκτενή δημοσιεύματα του έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου ότι θα κατατεθεί ρύθμιση εντός αυτής της εβδομάδα στη Βουλή στην οποία θα περιλαμβάνονται ευνοϊκές διατάξεις για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όπως και σειρά άλλων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ άλλων στην ανωτέρω ρύθμιση προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, σε ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Εκτός αυτής της διάταξης που είναι άκρως θετική η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, επισημαίνει την απουσία ανάλογης ευνοϊκής συνταξιοδότησης και για τους αδελφούς κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δικαστική συμπαράσταση την τελευταία τουλάχιστον πενταετία), όπως άλλωστε ισχύει και στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα. Από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου απουσιάζει επίσης διάταξη για τη συνταξιοδότηση των ορφανών ατόμων με αναπηρία και από τους δύο γονείς όπως ήδη ισχύει στον ιδιωτικό τομέα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5α του ν. 3232/2005 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4075/2013.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ της περ. α. του άρθρου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 2α. του ν. 3865/2010 έχουν ισχύ για τους νέους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά το έτος 1993. Ο περιορισμός αυτός θέτει εκτός των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων τους παλαιούς ασφαλισμένους αναγκάζοντας γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες να συνταξιοδοτηθούν συμπληρώνοντας το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σύνταγμα που ορίζει την αρχή της ισονομίας (παρ. 1 του άρθρου 4) και σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, προτείνουμε στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν στη Βουλή να συμπεριληφθούν και οι ακόλουθες διατάξεις:

• Να προβλεφθεί διάταξη μέσω της οποίας θα συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ της περ. α. του άρθρου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2α. του ν. 3865/2010 και τα αδέλφια - νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την δικαστική συμπαράσταση των ατόμων με αναπηρία για τουλάχιστον μία πενταετία προ του χρόνου αίτησης της συνταξιοδότησής τους.

• Να προβλεφθεί διάταξη μέσω της οποίας θα επεκταθούν οι ρυθμίσεις του ιδιωτικού τομέα ( παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012) και στο δημόσιο τομέα, ούτως ώστε παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, η από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης δημοσίου που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

• Να προβλεφθεί διάταξη μέσω της οποίας θα ορισθεί ότι η υποπερίπτωση ββ της περ. α. του άρθρου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2α. του ν. 3865/2010 ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, δηλαδή ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση και του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

• Να προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα καθορίζεται η αποδοχή των γνωματεύσεων αναπηρίας της ΑΣΥΕ για την χορήγηση οιοδήποτε κοινωνικών και οικονομικών παροχών από κάθε δημόσια αρχή.

Σχόλιο: Η ΑΣΥΕ όπως και η ΑΝΥΕ και ΑΑΥΕ συνεχίζουν και λειτουργούν μετά την ίδρυση του ΚΕΠΑ (άρθρο 6 του ν. 3863/2010). Οι Υγειονομικές επιτροπές της ΑΣΥΕ πιστοποιούν και αξιολογούν το ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΦΕΚ 1506/4.5.2012). Επομένως η ενιαία χρήση των γνωματεύσεων αναπηρίας της ΑΣΥΕ όπως ισχύει για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ είναι μέτρο που θα διευκολύνει και θα ανακουφίσει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από πρόσθετη ταλαιπωρία.

Κύριοι Υπουργοί,

Οι νέες οικονομικές εξελίξεις επιβάλλουν πλέον τη λήψη ισχυρών προστατευτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν συνεισφέρει υπέρμετρα και δυσανάλογα των πραγματικών δυνατοτήτων τους, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δεινή οικονομική τους θέση.

Με το παρόν έγγραφό μας, το οποίο κοινοποιείται στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλούμε τους βουλευτές της χώρας να στηρίξουν τις ανωτέρω προτάσεις μας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                  ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis