Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 31/01/2011

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών
-κ. Μ. Τιμοσίδη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-κ. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών
-κ. Η. Πεντάζο, Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
-κ. Γ. Κατριβάνο, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας Υ.Υ.Κ.Α.
-κ. Μανθοπούλου, Δ/ντια Τμήματος ΑμεΑ. Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υ.Υ.Κ.Α.


Συμπερίληψη διάταξης για τη δημιουργία ειδικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης, κοινωνικής ένταξης και φροντίδας των ατόμων με αναπηρία στο ν/σ ¨Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων


Κύριε Υπουργέ,

Η δημιουργία ειδικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη δημιουργία και ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης και φροντίδας των ΑμεΑ. αποτελεί πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. και των φορέων μελών της. Το αίτημα αυτό έχει βαρύνουσα σημασία, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους στην παρούσα οικονομική περίοδο αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην ένταξή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Σημειώνουμε ότι το ανωτέρω αίτημα ετέθη προς συζήτηση στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου και απέσπασε την κατανόηση και το εύλογο του αιτήματος.

Η επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση της αγορά παιγνίων»,το οποίο έχει τεθεί και σε διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.opengov.gr θεωρούμε ότι αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος. .

Συγκεκριμένα προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη, ως εξής:

 

«Το σύνολο των αδιανέμητων κερδών του ΟΠΑΠ, το 1/3 του των εσόδων του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια όπως ορίζονται από το παρόν ν/σ και το πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των Καζίνο που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας διατίθενται για Προγράμματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη, υποστήριξη και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία.

Για το σκοπό αυτό τα εισπραττόμενα ποσά εγγράφονται σε Κωδικό του Προϋπολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διαχείριση των εγγεγραμμένων ποσών στον ανωτέρω Κωδικό πραγματοποιείται από Επιτροπή που συστήνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά δύο εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. που υποδεικνύονται από τον ίδιο τον φορέα.

Τα ανωτέρα ποσά διατίθενται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων: κοινωνικής ένταξης, φροντίδας και προστασίας των ΑμεΑ, που υλοποιούνται, είτε από φορείς Ν.Π.Δ.Δ. με σχετικές αρμοδιότητες (Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.), Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών με Αναπηρίας (ΚΕΠΕΠ ΑμεΑ , ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.λπ), είτε από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, προγραμμάτων ανάπτυξης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και για προγράμματα που υλοποιούνται από τις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος όπως της Ε.Σ.ΑμεΑ. ως τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα των ατόμων με αναπηρία, των δευτεροβάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.Α.μεΑ και στα πρωτοβάθμια μέλη αυτών. .

Με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος και μετά από γνώμη της Ε.Σ.ΑμεΑ, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Κύριε Υπουργέ,

Προσδοκούμε ότι η ανωτέρω διάταξη θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ¨Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων¨.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Συμπερίληψη διάταξης για τη δημιουργία ειδικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης, κοινωνικής ένταξης και φροντίδας των ατόμων με αναπηρία στο ν/σ ¨Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis