Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 16/07/2009

ΠΡΟΣ:
κ. Ι. Παπαθανασίου, Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού Κου Κώστα Καραμανλή
- κ. Ν. Λέγκα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- κ. Αντ. Μπέζα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- κ. Αθ. Μπούρα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- Ολομέλεια Θερινού Τμήματος της Βουλής – Σύνθεση Β΄
- Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
- Φορείς – Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
- Μέλη Εκτ/κής Γραμματείας, Γεν. Συμβουλίου και Ελ/κής Επιτροπής Ε.Σ.Α.μεΑ.


Λήψη οικονομικών μέτρων και πολιτικών εισοδηματικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία το μέγεθος και την ένταση της οικονομικής κρίσης, για την οποία δεν ευθύνονται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους.

Δυστυχώς όμως, οι πολιτικές που υιοθετούνται στο όνομα της οικονομικής ανάκαμψης επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα άτομα με αναπηρία και οδηγούν στην πλήρη αφαίμαξη των ήδη πενιχρών εισοδημάτων τους. Ο συνυπολογισμός του παραπληγικού επιδόματος στο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος των 300€ ή 500€, η έλλειψη ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες που είναι άτομα με αναπηρία, όπως και η μη εξαίρεσή τους από τα νέα φοροεισπρακτικά μέτρα που υιοθετούνται, επιβεβαιώνουν το θλιβερό γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο ξεχασμένοι πολίτες αλλά καλούνται να πληρώσουν την οικονομική κρίση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εξαγγελίες σας για το πακέτο των μέτρων που ετοιμάζεται να υιοθετήσει η Κυβέρνησh τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, από το οποίο για άλλη μία φορά δεν εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, που στην πλειοψηφία τους προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες και να καλύψουν το πρόσθετο κόστος της αναπηρίας τους μέσω πενιχρών αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων.

Με αφορμή τις νέες αυτές εξαγγελίες που ανακοινώσατε στις 7 Ιουλίου 2009 στο ECOFIN, επαναφέρουμε προς συζήτηση τα παρακάτω αιτήματά μας:

1. Θεσμική Εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις επαναφέρουμε δίκαια το πάγιο αίτημα μας, που αφορά στη θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), την ικανοποίηση του οποίου άλλωστε είχε δεσμευθεί επανειλημμένως ο προκάτοχος σας κ. Γ. Αλογοσκούφης από το Φθινόπωρο του έτους 2006. Η μη ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος θέτει σε δυσμενή και άνιση μεταχείριση τον τριτοβάθμιο κοινωνικοσυνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος εκπροσωπεί το 10% και πλέον του πληθυσμού της χώρας μας.

2. Πλήρης εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από τη θέσπιση του μέτρου για την επιβολή τεκμηρίων διαβίωσης

Σε σχέση με το πακέτο των εννέα εξαγγελθέντων μέτρων του Οκτωβρίου αναμένουμε ότι θα προχωρήσετε στην πλήρη εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από το μέτρο των τεκμηρίων διαβίωσης.

Στο παρόν κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον συναντώνται σημαντικές ελλείψεις σε ιδιαίτερα καίριους και ζωτικούς τομείς, που συνδέονται άμεσα με τα άτομα με αναπηρία. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός για την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος δεν ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των πολιτών και συντηρεί τις διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται, τόσο στο σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών, όσο και στη στελέχωση των υπαρχόντων. Το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε πολλές περιπτώσεις αδυνατεί να καλύψει το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για τις ανάγκες της αναπηρίας.

Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας έχουν υπολογίσει το πρόσθετο κόστος που επιφέρει η ίδια η φύση της αναπηρίας, με το οποίο επιβαρύνονται στο μεγαλύτερο μέρος του τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Ως εκ’ τούτου, θεωρούμε αδιανόητο να ισχύσει οιαδήποτε επιβολή των τεκμηρίων διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο άλλωστε είναι άδικο για όλους τους μισθωτούς, συνταξιούχους Έλληνες πολίτες.

3. Πλήρης εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από οιοδήποτε μέτρο σχετικό με τις περικοπές φοροαπαλλαγών

Ως προς το δεύτερο μέτρο, που αφορά στην περικοπή των φοροαπαλλαγών, ζητούμε την πλήρη εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και την εφαρμογή ευνοϊκότερων φορολογικών μέτρων, υπενθυμίζοντας ότι το αφορολόγητο ποσό για τα άτομα με αναπηρία αυξήθηκε μέσα σε μία οκταετία μόνο μία φορά. Παράλληλα, δεν έχει ληφθεί υπόψη η δίκαιη πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την πρόβλεψη αυτόματης ποσοστιαίας αναπροσαρμογής του ισχύοντος αφορολόγητου ποσού κατ’ έτος, όπως άλλωστε ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

4. Δωρεάν παροχή των φαρμάκων, τεχνολογικών βοηθημάτων, θεραπευτικών μηχανημάτων - μεθόδων και αναλωσίμων υλικών σε όλα τα άτομα με αναπηρία

Το μέτρο που αφορά στην αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης με στόχο τη σημαντική μείωση της σπατάλης, δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το τεράστιο κόστος που καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι για μια σειρά σημαντικών θεραπευτικών πράξεων, αφού η κοστολόγηση αυτών χρονολογείται από το έτος 1977 (π.χ. εργοθεραπείες ή φυσικοθεραπείες απόλυτα αναγκαίες για τη λειτουργικότητα των ατόμων με αναπηρία κοστολογούνται με το εξευτελιστικό ποσό των 1,23€! από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λογοθεραπείες με το ποσό των 9,8€!). Ευνόητο είναι ότι το κόστος σημαντικών θεραπευτικών πράξεων απέχει από το κόστος που ισχύει αυτή τη στιγμή στην αγορά, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους να επιβαρύνονται οι ίδιοι τη διαφορά.

Τέτοιου είδους μέτρα, θα πρέπει να εξεταστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην περαιτέρω υποβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Ως εκ’ τούτου, αναμένουμε την εξέταση όλων των προτάσεων που έχει θέσει επανειλημμένως η Συνομοσπονδία μας, οι οποίες έχουν στόχο τη διασφάλιση του Δημοσίου και Ενιαίου Συστήματος Υγείας και Ασφαλιστικών Παροχών, το οποίο πρέπει να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος που απαιτείται για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία.

5. Αυξήσεις και όχι αναίτιες περικοπές των συντάξεων Αναπηρίας

Το ένατο μέτρο που εξαγγέλθηκε και αφορά στην επανάκριση και κατ’ ουσία στις περικοπές των αναπηρικών συντάξεων καταδικάζει και ενοχοποιεί τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, τα οποία ρητά και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι δεν ευθύνονται για τις πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος.

Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η άδικη καταδίκη των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι ουσιαστικά είναι δικαιούχοι πενιχρών συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτη ένταση και διάρκεια, ζητούμε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων (αύξηση αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτω κ.λπ.) και θέτουμε ως βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση του συνταξιοδοτικού συστήματος τη θέσπιση της «Κάρτας Αναπηρίας», η οποία παραμένει επί χρόνια στις καλένδες και στις απλές εξαγγελίες.

Επειδή δεν επιθυμούμε οποιαδήποτε παρερμηνεία των θέσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ., διευκρινίζουμε, υπογραμμίζουμε και τονίζουμε ότι το αναπηρικό κίνημα σύσσωμο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία αντίθεση με τον έλεγχο και επανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων, υπό την αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι θα θεσπιστεί εκ’ των προτέρων ένα νέο αξιόπιστο, επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Επανέλεγχος ναι, Ενοχοποίηση όχι.

6. Θέσπιση του επιδόματος προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων

Η θέσπιση του επιδόματος προσωπικού βοηθού για τα άτομα που ανήκουν στις βαριές και πολλαπλές αναπηρίες αποτελεί πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ., δεδομένου ότι το ανωτέρω μέτρο κρίνεται ουσιαστικό τόσο για το βιοπορισμό των δικαιούχων, όσο και για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Τα οφέλη από τη θέσπιση του επιδόματος προσωπικού βοηθού για τα άτομα που ανήκουν στις βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και αδυνατούν να καλύψουν το πρόσθετο κόστος που οφείλεται στις ανάγκες αναπηρίας τους επεκτείνεται και στο επίπεδο της ίδιας της οικογένειας τους, που πολύ συχνά υιοθετεί ¨αυτόνομες στρατηγικές¨ για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες για το ίδιο το άτομο με αναπηρία και την οικογένεια του.

5. Μη συνυπολογισμός των αναπηρικών επιδομάτων στις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009

Όπως αναφέραμε και στην υπ’ αριθ. 2039/2-7-2009 σχετική επιστολή μας, ο συνυπολογισμός των αναπηρικών επιδομάτων στο ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009 στους Δημοσίους Υπαλλήλους, έχει ως αποτέλεσμα είτε τη μείωση του ποσού της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής, είτε τον αποκλεισμό τους από την εν’ λόγω παροχή.

Θεωρούμε αδιανόητο, να συμπεριλαμβάνονται στο ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών και τα επιδόματα αναπηρίας, τα οποία χορηγούνται από την Πολιτεία συμπληρωματικά σε σχέση με τις παροχές «βασικής κάλυψης» (μισθούς και συντάξεις).

Ως εκ’ τούτου, ζητούμε άμεσα να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση αυτού του άδικου μέτρου (άρθρο 17 του Ν. 3758/ΦΕΚ 68 ΤΑ΄/8-5-2009), το οποίο ουσιαστικά καταργεί ακόμη και τα υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Είναι αδιανόητο αντί να εφαρμόζονται πολιτικές, που θα στοχεύσουν σε ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, να εφαρμόζονται πολιτικές, οι οποίες οδηγούν σε συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε την ενδελεχή εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων, που έχουν κατατεθεί επανειλημμένως σε εσάς προσωπικά και στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ζητούμε να ορίσετε το συντομότερο δυνατό μία συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να σας ενημερώσουν αναλυτικά για τις θέσεις του αναπηρικού κινήματος.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Λήψη οικονομικών μέτρων και πολιτικών εισοδηματικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis