Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 27/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Αντώνη Μπέζα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- κ. Νικόλαο Λέγκα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση Υπομνήματος για οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα ατόμων με αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την επανατοποθέτησή σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο την ισότιμη κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα για τα οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα ατόμων με αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία από τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου – βάσει του Νόμου 2430/96 - σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, με βαθιά γνώση των θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία της χώρας μας καταθέτουν το ακόλουθο πλαίσιο των οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών αιτημάτων τους, που στόχο έχουν την άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων και τη μείωση της φτώχειας που πλήττει κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Τα αιτήματά μας στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας που βιώνουν και στη ενδυνάμωση της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 2011

Η Επιδοματική Πολιτική αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες κοινωνικής προνοιακής πολιτικής του σύγχρονου Κράτους για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις του Κράτους στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας θεωρούνται αποτελεσματικές μόνο όταν συνοδεύονται από θεσμικές εγγυήσεις, οι οποίες κατευθύνονται στην ουσιαστική εξασφάλιση των δικαιούχων. Η πρόβλεψη των αυξήσεων των προνοιακών επιδομάτων της τετραετίας 2008 - 2011 πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να προβλεφθούν οι πιστώσεις για την ετήσια αύξηση που θα εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2008.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

• Πρόβλεψη για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους δεδομένης της συνεχούς αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι λόγω της αναπηρίας τους ή της πάθησής τους τα άτομα με αναπηρία βιώνουν πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα.

• Αύξηση των κονδυλίων για τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο τομέας της Πρόνοιας, ο οποίος απευθύνεται στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι ένας από τους υπο-χρηματοδοτούμενους τομείς του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παροχή αυξημένων κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2008 για τον τομέα αυτό είναι αναγκαία, όχι μόνο για την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό του ίδιου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Οργανισμών που αυτό εποπτεύει σε όλη τη χώρα, αλλά και για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2008 πρέπει να υπάρξει αύξηση των κονδυλίων του Τομέα της Πρόνοιας, η οποία θα αποτελέσει μια γερή ένεση στην προσπάθεια καταπολέμησης των χρόνιων δυσλειτουργιών που παρουσιάζει.

• Πρόβλεψη κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2008 για την πρόσληψη προσωπικού στους Δημόσιους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

Δημόσιοι Φορείς, Οργανισμοί και Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας κάθε μορφής και βαθμού αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας λόγω έλλειψης κυρίως βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού. Επίσης, νέες δομές, όπως είναι τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τα ΚΑΦΚΑ κλπ., δεν μπορούν να επιτελέσουν το σκοπό της ίδρυσής τους γιατί δεν έχουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.

Αδιαμφισβήτητα, η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ομαλή ένταξή τους σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο για τα άτομα με αναπηρία. Η λειτουργία όμως των κέντρων αυτών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την στελέχωση τους με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Πάγια θέση της Συνομοσπονδίας μας είναι η ενίσχυση σε προσωπικό των κέντρων και των προγραμμάτων αυτών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας κάθε μορφής και βαθμού.

• Θεσμική κατοχύρωση της πρόβλεψης του κονδυλίου για την αύξηση του διατροφικού επιδόματος

Τα τελευταία χρόνια το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών ακολουθεί άτυπα κα την αύξηση του κατώτερου προνοιακού επιδόματος των υπολοίπων ατόμων με αναπηρία. Η άτυπη αυτή διαδικασία που ακολουθείται κάθε έτος δημιουργεί δικαιολογημένα ανασφάλεια στο χώρο των νεφροπαθών γι’ αυτό απαιτείται η θεσμική κατοχύρωσή της.

• Ενίσχυση της επιχορήγησης των προγραμμάτων Διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα για τις ανάγκες επικοινωνίας των κωφών ατόμων

3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

• Επιχορήγηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των Οργανώσεων - Μελών της

Βασικό θέμα για την ομαλή λειτουργία των φορέων του αναπηρικού κινήματος αποτελεί η αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στην επιχορήγηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Οργανώσεων Μελών της μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση, για την οικοδόμηση ενός ισχυρού αναπηρικού κινήματος με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους όλης της χώρας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι φόροι αποτελούν μία από τις κυριότερες μορφές εσόδων του Κράτους και χρήσιμο εργαλείο αναδιανομής του εισοδήματος καθώς και έμμεσης ενίσχυσης των εισοδημάτων των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Ως εκ’ τούτου επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ευνοϊκών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία που σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκές στατιστικές έχουν σημαντική μείωση του εισοδήματος τους εξαιτίας των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.

Τα φορολογικά αιτήματα που ακολουθούν, και έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην προηγούμενη διακυβέρνηση των χώρας, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Κατηγορία Α: Φορολογία Εισοδήματος

1. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού για τα άτομα με αναπηρία από το ποσό των 2400€ στο ποσό των 5000€. Θεωρούμε χρήσιμο να σας αναφέρουμε ότι με το νόμο 3522/06 προχωρήσατε στην αύξηση του αφορολογήτου ποσού από το ποσό των 1990 στο ποσό των 2400€. Το αφορολόγητο ποσό των ατόμων με αναπηρία δεν είχε αναπροσαρμοστεί από το 1998 σε αντίθεση με το αφορολόγητο ποσό για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες του γενικού πληθυσμού που αναπροσαρμόζεται κάθε έτος.
Γι’ αυτό θεωρούμε απόλυτα λογικό και δίκαιο να υπάρξει πρόβλεψη για αυτόματη ποσοστιαία αναπροσαρμογή αυτού του επιπλέον αφορολόγητου ποσού κατ’ έτος για τα άτομα με αναπηρία ανάλογη με αυτή που ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.
2. Πλήρης απαλλαγή των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από την καταβολή φόρου, που αποκτούν ετησίως εισοδήματα μέχρι 30.000 € από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και από ελευθέρια επαγγέλματα ή εκμίσθωση ακινήτων.
3. Γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το αφορολόγητο εισόδημά τους να προσαυξάνεται κατά 1.500 € ετησίως για κάθε άτομο που απασχολούν στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και 2.000 € ετησίως για την υπόλοιπη Περιφέρεια.
4. Μείωση του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 5% σε περίπτωση
μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (άρθρο 13, παρ. 1α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
5. Πλήρης φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων από οικοδομές, εκμίσθωση γαιών
και εκμίσθωση ειδικών διασκευασμένων Ταξί, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16, του Ν. 2465/1997 Αναπηρικών Σωματείων ή Ομοσπονδιών Αναπηρικών Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)».
6. Mείωση του συντελεστή που αφορά στην παρακράτηση φόρου από επιχειρήσεις (παρ. 1α, του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994) ως εξής: α) για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να μειωθεί ο συντελεστής από 33% σε 15% συντελεστή, β) για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να μειωθεί ο συντελεστής από 33% σε 5% , ακόμη και για τα εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 και γ) για επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο συντελεστής να μειωθεί στο 15%.
7. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία που δικαιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας ατελή από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, ανεξάρτητα εάν έχουν χρησιμοποιήσει την κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν άτομα που απέκτησαν την αναπηρία τους στο χρονικό διάστημα που ήδη είχαν αγοράσει αυτοκίνητο. Για λόγους ισονομίας προτείνεται η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Κατηγορία Β: Φορολογία Κεφαλαίου

1. Το αφορολόγητο ποσού για αγορά πρώτης κατοικίας από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να γίνει ίσο με το διπλάσιο του ισχύοντος αφορολόγητου ποσού του άγαμου.
2. Απαλλαγή από καταβολή ΦΜΑ ή Φ.Π.Α. για αγορά ακινήτων από Σωματεία ή Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), όταν η αγορά γίνεται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, την πραγματοποίηση των σκοπών τους, καθώς επίσης και για την παροχή φιλοξενίας ή οίκησης σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
3. Να ισχύσει το δικαίωμα απαλλαγής αγοράς πρώτης κατοικίας και για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω οι οποίοι έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικού μεριδίου οικοπέδου που δεν υπερβαίνει τα 90τ.μ. για την πλήρωση των στεγαστικών του αναγκών.

Κατηγορία Γ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Με το άρθρο 22 του Νόμου 3522/06 μειώθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται σε μια σειρά αγαθών που προορίζονται για αποκλειστική χρήση από άτομα με αναπηρία. Με τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά που είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία μειώθηκε το κόστος αυτών των αγαθών. Εν’ τούτοις ορισμένα βασικά αγαθά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις κατηγορίες των τυφλών, των ατόμων με προβλήματα όρασης και των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ευρεία χρήση από τα άτομα με Σ.Δ τύπου 1) δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 22 του Ν. 3522/06.

Τα αγαθά που δεν συμπεριλήφθηκαν στην προαναφερθείσα διάταξη και απαιτείται η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 19% στο 9% είναι:

Για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης: Γραφομηχανές Braille, Μηχανικές ή ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ή και ηχογράφησης ομιλούντων βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή, Φορητές ή σταθερές ηλεκτρονικές συσκευές μεγένθυσης για άτομα με μειωμένη όραση, Braille note taker ή ηλεκτρονικά σημειωματάρια Braille, Braille display ή οθόνες Braille.

Για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: Aναλώσιμα υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και συγκεκριμένα καθετήρες, ρεζερβουάρ (σύριγγες που τοποθετούνται εντός της αντλίας και εφοδιάζονται με ινσουλίνη), μπαταρίες (ειδικές για τις αντλίες). Επίσης, σκαρφιστήρες (ειδικές βελόνες τρυπήματος για τη μέτρηση σακχάρου στο αίμα) και Μετρητές σακχάρου.

Απαλλαγή των προϊόντων που παράγουν τα Προστατευόμενα Εργαστήρια από τη διαδικασία του Φ.Π.Α.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν κυρίως εκπαιδευτικό υλικό και διατίθενται στους γονείς και συγγενείς των ατόμων με αναπηρία με κύριο στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία που τα παράγουν. Η αξία αυτών των προϊόντων είναι καθαρά συμβολική, ενώ τα προστατευμένα εργαστήρια τα λειτουργούν γονεϊκοί φορείς Ιδιωτικού Δικαίου ως Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιβολή αυτού του φόρου ενώ αποτελεί μηδαμινό φορολογικό έσοδο για το Κράτος, αναγκάζει τα Προστατευμένα Εργαστήρια στην τήρηση βιβλίων Κ.Β.Σ και υποχρέωση Φ.Τ.Μ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τα αιτήματα που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάποιων βασικών στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη των ατόμων με αναπηρία. Η συγκέντρωση και επεξεργασία αυτών των στοιχείων ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες για λόγους ισονομίας θα πρέπει να εξαλειφθούν. Πρόσφατα με το Ν.3232/04 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.3518/06 ικανοποιήθηκαν πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος όπως η συνταξιοδότηση των μητέρων που έχουν παιδιά με αναπηρία στην 25ετία, και η επέκταση του επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας σε κατηγορίες αναπηρίας των οποίων η αναπηρία επιφέρει ίδιες βλάβες με την παραπληγία.

Βασική μας θέση είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου αρχών προστασίας των ατόμων με αναπηρία ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό οργανισμό που υπάγονται. Στην παρούσα χρονική στιγμή απαιτείται η ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας.

1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

• Επέκταση του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας σε όλα τα άτομα που η αναπηρία τους επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία με την αναφορά των συγκεκριμένων αναπηριών ( π.χ. ημιπληγία-μονοπληγία, πολυομελίτιδα, κ.λ.π.)
• Χορήγηση επιδόματος οικογενειακών βαρών για ασφαλιζόμενους ή συνταξιούχους που έχουν παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Αύξηση του επιδόματος ανικανότητας ΄που χορηγείται στους συνταξιούχους του Δημοσίου στο 60% του μισθού λοχαγού
• Χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας στα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναίκή κάθαρση, μεταμοσχευμένους ) που είναι ασφαλισμένοι του δημοσίου όπως ισχύει στα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και τους έμμεσα ασφαλισμένους καθώς και στις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και είναι οι ίδιες νεφροπαθείς σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
• Επέκταση της διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 3408/2005 και στους έμμεσα ασφαλισμένους (χήρες/οι που δικαιούνται τη σύνταξη του θανόντος συζύγου ασφαλισμένου του δημοσίου και είναι άτομα με αναπηρία. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης στην 25ετία:

Συγκεκριμένα:
• Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να δικαιούνται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 25έτη εργασίας και έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους.
• Επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06, σύμφωνα με την οποία μητέρες τέκνων με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, στους ασφαλισμένους του Δημοσίου.
• Τα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ή αυτισμό, ή Σύνδρομο Down ή ψυχοσωματικές και κινητικές αναπηρίες ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες δικαιούνται ολόκληρη τη σύνταξη του ενός από τους δύο θανόντες γονείς.
• Πλήρη σύνταξη Κωφών-Βαρήκοων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, με τη συμπλήρωση 25 ετών ή 7500 ημερών εργασίας.

3. ΠΑΡΟΧΕΣ

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αποκατάστασης για τη διασφάλιση και διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου αυτονομίας και λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι η δωρεάν παροχή των τεχνικών βοηθημάτων καθώς και των αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούν. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του Κανονισμού Παροχών του Ασφαλιστικού Οργανισμού του Δημοσίου, σύμφωνα με την οποία:

• Τα άτομα με αναπηρία δεν καταβάλλουν καμία συμμετοχή στην αγορά τεχνητών βοηθημάτων που απαιτούνται για τις ανάγκες της αναπηρίας τους. Ειδικότερα τυφλοί, κωφοί και άτομα με κινητικές αναπηρίες δικαιούνται πλήρη κάλυψη των τεχνολογικών και θεραπευτικών βοηθημάτων.
• Καμία συμμετοχή δεν καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις για την αγορά αναλώσιμων υλικών των θεραπευτικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την θεραπευτική τους αγωγή όπως αναλώσιμα υλικά συσκευής αποσιδήρωσης και συνεχούς αντλίας έγχυσης ινσουλίνης.

Η ικανοποίηση των προαναφερόμενων οικονομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών αιτημάτων μας αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση και την επέκταση του κοινωνικού κράτους, για ένα αύριο με περισσότερες ευκαιρίες, με περισσότερες επιλογές για όλους.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Κατάθεση Υπομνήματος για οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα ατόμων με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis