Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 21/05/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη
- Γραφείο Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Α. Καλύβα
- Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ – Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών – Τμήμα Γ’
Γενική Δ/νση Φορ/κής Διοίκησης – Εφαρμογή έμμεσης φορολογίας – Τμήμα Β’
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας


Κύριε Υφυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν θα ήθελε να θέσει υπόψη σας κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.
1. Μη εφαρμογή ευνοϊκής διάταξης για τους τυφλούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του πρόσφατα ψηφισμένου ν. 4764/2020 οι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω έχουν ενταχθεί στις ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988.
Οι δικαιούχοι της εν λόγω ρύθμισης όμως, παρά το γεγονός ότι η ισχύς της ρύθμισης θα ξεκινούσε από την 1η.01.2021, δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτή, διότι οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να κάνουν την αντιστοίχιση της πάθησης των δικαιούχων, με τον πίνακα των παθήσεων.

2. Α. Κατάργηση από τη νομοθεσία της χώρας μας του απαρχαιωμένου όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία».
Με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και πολύ ορθά αντικαταστάθηκε ο απαρχαιωμένος όρος ¨νοητική ή πνευματική καθυστέρηση¨ με τον όρο ¨νοητική αναπηρία¨ καθώς επίσης συμπεριλήφθηκαν νέες κατηγορίες αναπηρίας στη ρύθμιση για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.
Δυστυχώς όμως, η εν λόγω ρύθμιση με τον τρόπο που διατυπώθηκε, κάθε άλλο παρά ευνοϊκή είναι για κάποιες κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

Πιο αναλυτικά, στην υποπερίπτωση ε. η οποία αναφέρεται στα άτομα με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) εντάχθηκαν και όσοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, ενώ συμπεριλήφθηκαν στη σχετική διάταξη και δύο επιπλέον προϋποθέσεις, απαράδεκτες και μη υφιστάμενες έως σήμερα: «οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι, λόγω της προαναφερόμενης προϋπόθεσης (είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας), δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής ρύθμισης για το 2021, όχι μόνο η νέα κατηγορία αναπηρίας που εντάχθηκε, δηλαδή οι πολίτες που πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, αλλά ούτε και όσοι πάσχουν από αιμορροφιλία, οι οποίοι μέχρι την ψήφιση του εν λόγω νόμου ήταν δικαιούχοι.
Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ του όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.
Επίσης δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σχέση μπορεί να έχει η παροχή μέτρου για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, με τη δυνατότητά τους να εργαστούν και έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός «να είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».

2Β. Όπως είχαμε επισημάνει και κατά την ψήφιση του ν. 4758/2020 στη Βουλή, ακόμα και στις παθήσεις που εντάχθηκαν στην υποπερίπτωση δ. του ίδιου άρθρου, υπήρχε αναντιστοιχία των εν λόγω παθήσεων με αυτές που αναγράφονταν στην αιτιολογική έκθεση.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφερόταν: «Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις και Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν από ηπατική ή καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι» από την υποπερίπτωση δ. του τροποποιημένου άρθρου όπως ψηφίστηκε, απουσιάζουν όσοι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και όσοι είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Κύριε Υφυπουργέ,
Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων:
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 74 του ν. 4764/2020, η οποία αφορά στην απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 80%, μέσω, είτε της έκδοσης εγκυκλίου προς τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ προκειμένου να κάνουν την αντιστοίχιση της πάθησης των δικαιούχων με τον πίνακα των παθήσεων που δικαιούνται απαλλαγή, είτε, ακόμα καλύτερα, για την απαλλαγή των δικαιούχων και των Επιτροπών ΚΕΠΑ από τη γραφειοκρατική διαδικασία της αντιστοίχισης, έκδοση εγκυκλίου, ώστε ο δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της εν λόγω ρύθμισης, εφόσον η κατηγορία της αναπηρίας του υπάγεται στο νόμο,
2. Κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου (είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας), από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητης προϋπόθεσης των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
3. Ένταξη όσων πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και όσων είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι στην υποπερίπτωση δ. του άρθρου 72 του ν. 4758/2020, όπως αναγραφόταν και στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis