Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 22/12/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Αν. Ξανθό, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Π. Πολάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κ. Γ. Γιανόπουλου
- κα Ι. Διαμαντοπούλου, Διοικήτρια 1ης ΥΠΕ
- κ. Ν. Κοντοδημόπουλο, Διοικητή ΚΑΤ - ΕΚΑ
- κ. Αθ. Μπαντή, Αναπληρωτή Διοικητή ΚΑΤ - EKA
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Αποκατάστασης 2018


Κύριε Υπουργέ,

Η αποκατάσταση, αδιαμφισβήτητα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου το βασικό κλειδί για την ένταξή τους στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Δυστυχώς, τα προβλήματα που κατέδειξε σχετική μελέτη του ΚΕΣΥ για τα θέματα αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία το έτος 2000 παραμένουν, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος μέχρι σήμερα.
Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν και σε αυτό τον τομέα, έφεραν σε δυσμενέστερη θέση το μοναδικό Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) της χώρας, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του. Παράλληλα, τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην Περιφέρεια αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δημόσιων κέντρων αποκατάστασης. Το κόστος των νοσηλίων στα ιδιωτικά Κέντρα όπως γνωρίζετε, είναι τριπλάσιο από ένα δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας και τους ασφαλισμένους.
Yπό αυτές τις συνθήκες, η Ε.Σ.Α.μεΑ. κρίνει απαραίτητο και προτείνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την αναβάθμιση του κρίσιμου τομέα της Αποκατάστασης και την ίδρυση ενός Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών όλης τη χώρας, με σαφείς στόχους υλοποιήσιμους σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η έλλειψη των μέτρων και των πολιτικών στον τομέα της Αποκατάστασης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 26 «Αποκατάσταση και Επαναποκατάσταση» όπως και με το σύνολο των άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που υπεγράφη από τη χώρα μας και κυρώθηκε με την ψήφιση του ν. 4074/2012.

Κύριε Υπουργέ,

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προτεινόμενου σημαντικού εγχειρήματος αποτελεί η σύσταση επιτελικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας, στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα αποκατάστασης.

Για την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την Αποκατάσταση απαιτείται η άμεση λήψη των ακόλουθων μέτρων:

1. Αποσύνδεση του Ε.Κ.Α. από το ΚΑΤ με σκοπό τη Διοικητική Αυτοτέλειά του.

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α.) που εδρεύει στο Ίλιον, εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. μετά από απαίτηση του αναπηρικού κινήματος, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην μετεξέλιξή του σε ένα Σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης. Η κατάργηση όμως της διοικητικής του αυτοτέλειας μετά την διασύνδεσή του με το νοσοκομείο ΚΑΤ, έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο αφομοίωσής του από ένα ιατροκεντρικό σύστημα υγείας.

Για την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην λειτουργία του ΕΚΑ η ΕΣΑμεΑ προτείνει:

α) Άμεση εφαρμογή του νέου Οργανισμού του Ε.Κ.Α. για την αναβάθμιση της λειτουργία του.
β) Άμεση στελέχωσή του με εξειδικευμένο επιστημονικό - ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
γ) Αύξηση της χρηματοδότησής του, προκειμένου να αναβαθμιστεί πλήρως η κτιριακή και υλικοτεχνική του υποδομή (ανακαίνιση κτιρίων, αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς κ.λπ.).
δ) Τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Α. με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Μόνο κατ' αυτό τον τρόπο το ΕΚΑ μπορεί να καταστεί ένα σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης για τη χώρα.

2. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΑΦΚΑ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, αποτελεί η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. (μετονομασία των ΚΑΦΚΑ) τα οποία διασυνδέθηκαν και συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, με τα νοσοκομεία της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:
• Επιτέλεση του αρχικού σκοπού ίδρυσης των ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. (ΚΑΦΚΑ) έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αποκατάστασης των τοπικών κοινωνιών.
• Άμεση στελέχωσή τους με κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, ήτοι φυσίατρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοπεδικούς κ.λπ.
• Θεσμική σύσταση Επιτροπών Διοίκησης και Υποδιοικητή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ στις Επιτροπές Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι στα Δ.Σ. των Δημόσιων Νοσοκομείων που έχουν ενταχθεί τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ.
• Να προβλεφθεί ειδικός ξεχωριστός προϋπολογισμός των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ: Εύλογο είναι το ερώτημα που τίθεται για την επαρκή χρηματοδότηση των ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. από τη στιγμή που δεν έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός τους.

3. Αναβάθμιση των Μονάδων Αποκατάστασης που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας και ίδρυση νέων όπου αυτό απαιτείται.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου απαιτείται στελέχωση των Κλινικών Αποκατάστασης που λειτουργούν στα νοσοκομεία της χώρας, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

4. Ίδρυση νέων Μονάδων Αποκατάστασης - Δημιουργία δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης με κέντρο αναφοράς το αυτοδύναμο και ανεξάρτητο Ε.Κ.Α.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ με βάση τα προαναφερθέντα, τονίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης με την ένταξη σε αυτό των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., των Κλινικών Αποκατάστασης που λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά/Γενικά Νοσοκομεία της χώρας, με κέντρο αναφοράς τους ένα Ε.Κ.Α. σύγχρονο, αυτόνομο και ανεξάρτητο, που θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο της Ναυαρχίδας του τομέα της Αποκατάστασης.

5. Έλεγχος της λειτουργίας των ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης, του κόστους παροχής των υπηρεσιών τους και αξιολόγησή τους, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και κριτηρίων.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. σας προτείνει την άμεση συγκρότηση μίας Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπός μας, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος για την αναβάθμιση του κρίσιμου τομέα της δημόσιας αποκατάστασης.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Αποκατάστασης 2018
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis