Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 25/02/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Π. Πολάκη
- κ. Γ. Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
- Φορείς Μέλη ΕΣΑμεΑ


Διαμαρτυρία για τον περιορισμό αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με διάταξη του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με αφορμή την κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στη Βουλή με θέμα: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», το οποίο εμπεριέχει διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ, θα ήθελε με το παρόν, να σας εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για τη λειτουργία του Οργανισμού.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, οι περισσότερες «ψηφιακές» αρμοδιότητες περνούν στην ΗΔΙΚΑ, την εταιρεία του δημοσίου που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Συγκεκριμένα, όλα τα ψηφιακά αρχεία των ασθενών τα οποία μέχρι σήμερα διαχειριζόταν ο ΕΟΠΥΥ περνούν στον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και από εκεί στην ΗΔΙΚΑ η οποία και θα διαχειρίζεται πλήρως τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.
Όποιο στοιχείο σχετίζεται με τον ηλεκτρονικό φάκελο θα ελέγχεται και θα καταχωρείται από την ΗΔΙΚΑ, όπως τα φάρμακα, οι εξετάσεις κ.λ.π. Αντίστοιχα και τα μητρώα των ασθενών, στα οποία εγγράφονται οι πάσχοντες ανά ασθένεια θα ελέγχονται επίσης από την ΗΔΙΚΑ. Γεγονός βέβαια που σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ, από αγοραστής υπηρεσιών μετατρέπεται σχεδόν σε απλό διαχειριστή.
Ήδη πάντως οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, όπως είχαμε επισημάνει και με την υπ' αριθ. πρωτ. 1456 επιστολή μας που είχαμε αποστείλει στο γραφείο σας στις 20.10.2017, είχε συρρικνωθεί, με αιφνιδιαστικό Προεδρικό Διάταγμα και είχε σταματήσει να είναι πλέον αυτόνομος, με τις βασικές του υπηρεσίες να ελέγχονται πλήρως από το Υπουργείο Υγείας.
Με τις αλλαγές που προωθούνται στο εν λόγω νομοσχέδιο, συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο οι αρμοδιότητες του Οργανισμού και δημιουργούνται δυσλειτουργίες καθώς και περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια στην ήδη επιβαρυμένη γραφειοκρατική διαδικασία της λειτουργίας του για την επίλυση των προβλημάτων που τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις προσπαθούν να επιλύσουν απευθείας με την Διοίκηση του Οργανισμού. Επιπλέον, οι εν λόγω αλλαγές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις σε πληρωμές παρόχων και σε εξυπηρετήσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού.
Άλλωστε η αρχική δημιουργία του ΕΟΠΥΥ προέβλεπε έναν αυτόνομο φορέα ο οποίος θα αγόραζε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα σε συμφέρουσες τιμές για τους ασφαλισμένους, δεδομένου ότι αποτελεί και μονοπώλιο.
Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα αποδυναμώσει πλήρως τον μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας της χώρας, καθώς του αφαιρούνται όλες οι σημαντικές και βασικές αρμοδιότητες και αλλάζει το σκοπό για τον οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την επανεξέταση των εν λόγω διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου ο Οργανισμός να πετύχει τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργία του και να έχει τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με άμεσες ενέργειες, αντί να προστίθενται επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή