ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΑΠ 7,8,9»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ΝΠΙΔ- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9».
ΚΑΛΕΙ

Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 10 θέσεων εκπαιδευομένων (10 θέσεις ανά τμήμα) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Οι θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι:1. Συνοπτική Παρουσίαση του Αναπηρικού Κινήματος στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο, 2.Θεωρητικά Μοντέλα Προσέγγισης της Αναπηρίας, 3. Άτομα με Αναπηρία και Εκπαίδευση, 4. Υγεία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία, 5. Νομοθεσία για την Αναπηρία, 6. Ελληνική Πολιτεία/Φορείς Δημόσιας Διοίκησης/Κοινωνικοί Εταίροι/Κοινωνία των Πολιτών 7. Εργασία – Απασχόληση και Άτομα με Αναπηρία, 8. ΜΜΕ και Άτομα με Αναπηρία , 9. Προσβασιμότητα και Άτομα με Αναπηρία, 10. Σχεδιάζοντας στην Πράξη τη νέα Πολιτική για την Αναπηρία/Πρακτικά Εργαλεία.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Αθήνα (1 τμήμα), Ιωάννινα (1 τμήμα), Μυτιλήνη (1 τμήμα), Γιαννιτσά (1 τμήμα), Λάρισα (1 τμήμα) και Καστοριά (1 τμήμα). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί εντός της περιόδου Οκτώβριος 2014 – Ιανουάριος 2015 .
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους εκπαιδευομένους. Καλύπτεται το κόστος μετακίνησής τους από και προς το τμήμα εκπαίδευσής τους. Μετά την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής:
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι:
- αιρετά στελέχη πρωτοβάθμιων ή/και δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή/και πανελλήνιων φορέων ατόμων με αναπηρία ή/και επίτιμων μελών της ΕΣΑμεΑ ή/και της τριτοβάθμιας οργάνωσης ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ),
- απλά μέλη των πρωτοβάθμιων ή/και δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή/και πανελλήνιων φορέων ατόμων με αναπηρία.
Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από αιρετά στελέχη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή της τριτοβάθμιας οργάνωσης ατόμων με αναπηρία.
Υποβολή Δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση την οποία θα την βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Οποιοδήποτε αποδεικτικό αναπηρίας (εγγραφή σε σωματείο ΑμεΑ, απόκομμα επιδόματος πρόνοιας, πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής κ.ά.)
4. Οποιοδήποτε αποδεικτικό της συνδικαλιστικής δράσης.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της ΕΣΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ' όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Νεκταρία Αποστολάκη τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ. και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή