Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


""Ας μετρηθούμε! Τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται πλέον στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ" "

Δικαιώνονται οι αγώνες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που διεκδικεί χρόνια τα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση και οι οικογένειές τους να μην απουσιάζουν από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν τους πλέον αόρατους πολίτες που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των υπουργείων και των περιφερειών, σε αντίθεση με άλλες ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.λπ.) για τις οποίες - αν και μικρότερες πληθυσμιακά - υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξή τους. Η έλλειψη αυτή στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι ιδιαίτερα αισθητή σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η ανεργία και η φτώχεια . Έτσι στην παρουσίαση π.χ. στατιστικών δεικτών για την ανεργία, δεν υπήρξε και συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την ανεργία των ατόμων με αναπηρία, η οποία ακολούθως οδηγεί και στην απουσία στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Ανάλογη είναι η έλλειψη δεικτών και στοιχείων για τη φτώχεια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπηρία. Παρά ταύτα δείκτες, που να δείχνουν πόσο συχνά συναντάται η φτώχεια στα άτομα με αναπηρία/ χρόνια πάθηση ή πόσες είναι οι οικογένειες στις οποίες συναντάται η φτώχεια και στη φροντίδα τους έχουν κάποιο μέλος με αναπηρία, ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστοι και μη μετρήσιμοι για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ανήμερα της 3ης Δεκέμβρη αίρεται αυτή η μακροχρόνια αδικία:
«Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης στατιστικών στοιχείων εστιασμένων στην αναπηρία και ανάπτυξης ειδικών δεικτών, συνεργάστηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και συμπεριέλαβε σε έρευνες νοικοκυριών που διενεργεί, ερωτήματα εστιασμένα στα ΑμεΑ.
Ειδικότερα:
(1) στην Εθνική Έρευνα Υγείας, έτους 2014, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:
• των ατόμων με αναπηρία και πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση - ενασχόλησή τους.
• των περιορισμών σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες (όραση, ακοή, κινητικότητα κάτω και άνω άκρων).
• ύπαρξης ή μη αυτονομίας για δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας και δραστηριότητες κάλυψης αναγκών νοικοκυριού. Επιπλέον καταγραφή του είδους της βοήθειας (βοήθεια από συγγενείς, βοήθεια από άτομο που δεν αμείβεται, βοήθεια από άτομο που αμείβεται, βοήθεια στο πλαίσιο οργανωμένου προγράμματος) που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού δυσκολία για τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
• των προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων δομών υγείας
και σε υπηρεσίες υγείας, γενικότερα.
(2) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2015,
ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:
• των ατόμων με αναπηρία και των προβλημάτων προσβασιμότητας στην κατοικία και, γενικότερα, στην περιοχή που διαμένουν.
• των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών με ΑμεΑ για παρεμβάσεις αποκατάστασης
προσβασιμότητας στην κατοικία τους.
• του ελάχιστου εισοδήματος για να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των ΑμεΑ
• προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την εργασία τους.
• της αποστέρησης υλικών αγαθών που σχετίζονται με την αναπηρία.
Τα πρώτα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2015. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ , βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την συνομοσπονδία των ΑμεΑ όπως και άλλους Δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται συναφή θέματα, με στόχο ερωτήματα που αφορούν τα ΑμεΑ να περιληφθούν και σε άλλες έρευνες.
Η ανταπόκριση όλων στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο αυτό πεδίο που μελετάται για πρώτη φορά παίζει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή έγκυρης στατιστικής πληροφόρησης».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » ""Ας μετρηθούμε! Τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται πλέον στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis