""Βραβεία Design for all- Σχεδιασμός για όλους" "

Το ινστιτούτο «Design for all» προκηρύσσει για 6η χρονιά τη διοργάνωση International Design for All Foundation Good Practices Awards, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα στον τομέα του σχεδιασμού για όλους από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό έχει στόχο να αποδείξει ότι η εφαρμογή του σχεδιασμού για όλους / καθολικού σχεδιασμού, σε οποιαδήποτε μορφή, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν σε λιγότερο από ένα μήνα και οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν ένα πιστοποιητικό της «ορθής πρακτικής». Οι βέλτιστες πρακτικές που επελέγησαν από την κριτική επιτροπή θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια τελετής.
Η προθεσμία για την υποβολή είναι η 27η Δεκέμβρη 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος
http://designforall.org/awards.php 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή