Προκήρυξη θέσεων του ν.2643

Μετά από επίπονες προσπάθειες της ΕΣΑμεΑ και συντονισμένες με τον υφυπουργό Εργασίας Β. Κεγκέρογλου ενέργειες, είναι πλέον γεγονός η προκήρυξη θέσεων στο Δημόσιο για προστατευόμενους του νόμου 2642/1998. Στον σύνδεσμο είναι η απόφαση για τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο - ΦΕΚ Αριθμ. 47852/2416: Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α).
Εντός των ημερών αναμένουμε και τις αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή