Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 15.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».Η δράση αυτή αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 15.000 άνεργων νέων με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αυξήσει τις ευκαιρίες ένταξης ή επανένταξής τους στην ελληνική αγορά εργασίας, στους ακόλουθους κλάδους: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Λιανικό Εμπόριο, Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα), Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
• Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΟΑΕΔ)
Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από 16/2/2016 έως και 31/3/2016. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τον κλάδο που τους ενδιαφέρει, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους σε μια από τις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου μπορούν να αναζητήσουν και περισσότερες πληροφορίες:
www.logistics-eede.gr 
www.esee-emporio.gr 
www.exagogiko-eede.gr 
http://edu.sepe.gr 
Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, είναι εμπροσθοβαρής δράση του ΕΣΠΑ 2007-2013, υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
H παρούσα δράση δεν αποτελεί Επιταγή Εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας. Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν μόνοι τους και με δική τους ευθύνη τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αίτηση. Η ενημέρωση για την επιλογή τους στο μητρώο ωφελούμενων θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.
Περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=774 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 15.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis