Ετήσια Έκθεση 2015

Τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και τη συνεισφορά του αναπηρικού κινήματος παρουσιάζει η Ε.Σ.Α.μεΑ, καλώντας το κοινό να διαβάσει την Ετήσια Έκθεση για το 2015.

Το 2015 υπήρξε μια χρονιά έντονης εξωστρέφειας για τη Συνομοσπονδία: με πληθώρα δημόσιων παρεμβάσεών της αναζήτησε λύσεις για τη στήριξη των πολιτών με αναπηρία σε κάθε πλευρά της επαφής τους με το κράτος και την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, για τον σεβασμό και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής και την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους. Η Συνομοσπονδία δήλωσε όπως πάντα την παρουσία της καταθέτοντας συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών προτάσεων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Επίσης το 2015 ολοκληρώθηκε σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Οι εκπαιδευτικές δράσεις στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων τους.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. μεσολάβησε και σε ατομικό επίπεδο στη σχέση πολίτη – κράτους: είναι γνωστό ότι τη στιγμή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δημόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν λόγω της υποβάθμισης της διοικητικής λειτουργίας. Οι αριθμοί των αιτημάτων για διαμεσολάβηση της Συνομοσπονδίας στην επίλυση προβλημάτων επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών με αναπηρία στη Συνομοσπονδία και την αναγκαιότητα της παρέμβασής της.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχοντας και συνομιλώντας με αντίστοιχες ευρωπαϊκές (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία) και διεθνείς (Διεθνής Συμμαχία για την Αναπηρία) αναπηρικές οργανώσεις-ομπρέλα, διασφαλίζει όχι μόνο την ενημέρωσή της επί των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας, αλλά και την ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωσή τους.
Ο σύνδεσμος για το κείμενο της Έκθεσης

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή