Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ - Η συμβολή της Ε.Σ.Α.με.Α.

Όπως είναι γνωστό, οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων επιτάσσουν την ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. από νωρίς δραστηριοποιήθηκε και συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες κεντρικές Υπηρεσίες και τις Διαχειριστικές Αρχές ώστε αφενός οι επιταγές των νέων Κανονισμών να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, αφετέρου οι Διαχειριστικές Αρχές και οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποστηριχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τη σωστή ενσωμάτωση αυτών στις υπό χρηματοδότηση πράξεις.
Δεδομένου ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ., στο προηγούμενο διάστημα, έγινε αποδέκτης ενός μεγάλου αριθμού τηλεφωνημάτων από υποψήφιους δικαιούχους και Γραφεία Συμβούλων, που ζητούσαν διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η προσβασιμότητα θα μπορούσε να εξειδικευθεί στις προτάσεις που θα υπέβαλαν για την ίδρυση, αναβάθμιση, ενίσχυση κ.λπ. της επιχείρησής τους - ενόψει σχετικών προκηρύξεων που είχαν δημοσιευτεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020) - αιτήθηκε από τους αρμόδιους φορείς την πραγματοποίηση σχετικής συνάντησης. Πράγματι στα τέλη Μαΐου, με αφορμή το γεγονός ότι αντίστοιχα ερωτήματα είχαν δεχθεί και οι αρμόδιες Υπηρεσίες, έλαβε χώρα η προαναφερόμενη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020 και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε διεξοδικά το εν λόγω ζήτημα. Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η σύνταξη εκ μέρους της Ε.Σ.Α.μεΑ., λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, ενός διευκρινιστικού κειμένου βασισμένου στις ερωτήσεις που οι Υπηρεσίες είχαν ήδη δεχθεί.
Πρόσφατα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ενέκρινε το εν λόγω κείμενο, το οποίο και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το κείμενο με τις διευκρινήσεις είναι διαθέσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=56
Τα παραπάνω αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ε.Σ.Α.μεΑ., τον βαθμό αξιοπιστίας που έχει κερδίσει απέναντι στις δημόσιες Αρχές, καθώς και την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής και παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται αφενός η υλοποίηση των επιταγών των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου η διευκόλυνση των αρμοδίων Υπηρεσιών στο έργο τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ - Η συμβολή της Ε.Σ.Α.με.Α.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis