2η Τεχνική Συνάντηση του έργου "Διαδρομές προσβάσιμου τουρισμού - Access2Heritage"

Η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου "Pathways of accessible tourism - Access2Heritage" πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Programme-A2H Logo

Κατά τη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, οι Εταίροι του Έργου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο μέχρι σήμερα αλλά και για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων της συνάντησης που συζητήθηκαν ήταν:

  • τα έργα σχετικά με τη βελτίωση της πιλοτικής αποκατάστασης και προσβασιμότητας σε επιλεγμένους τόπους,
  • οι ενέργειες σχετικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας ικανότητας (capacity building) που επικεντρώνονται κυρίως στην Κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Τουριστικής Προσβάσιμης Κληρονομιάς στη Διασυνοριακή Περιοχή
  • η προετοιμασία για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με προσβάσιμες τοποθεσίες στην περιοχή της διασυνοριακής περθεοχής αλλά και σχετικά με τις εκπαιδευτικές συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους όσο και για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού
  • οι προδιαγραφές σχετικά με την προσβάσιμη Ηλεκτρονική Πύλη
  • και τέλος, για τα case studies κατά τις Διεθνείς επισκέψεις σε προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς στο εξωτερικό, που θα οδηγήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον προσβάσιμο τουρισμό για ΑμεΑ και ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Εταίροι του Έργου ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο Μάρτιο, για την 3η Τεχνική Συνάντηση στο Razlog.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού που σχετίζεται με τη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά στην διασυνοριακή περιοχή και η εδραίωσή της ως διεθνούς τουριστικού προορισμού αυξημένης προσβασιμότητας μέσω μίας σειράς δράσεων στήριξης του τουριστικού προϊόντος και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών.
Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

  • στην ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
  • στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμό κ.λπ.
  • στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και ηλικιωμένους βασικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής
  • στην εκπόνηση κοινής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση του branding της περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλής ποιότητας με χαμηλό έως μεσαίο κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διοργάνωση φεστιβάλ και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με τον τουρισμό αυξημένης προσβασιμότητας.

Τέλος, το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, του Δήμου Βόλβης, του Δήμου Razlog, και του Δήμου Kardzhali με στόχο οι περιοχές αυτές να γίνουν ελκυστικές σε κάθε επισκέπτη, χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, και προσβάσιμες σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες και εν γένει σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 

interr-m

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή