Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Ο Συνήγορος του Πολίτη για την καταγγελία της ΕΣΑμεΑ για διάκριση σε βάρος ΑμεΑ σε ανακοίνωση για προσλήψεις στο Ηράκλειο

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία παρουσιάζει την ανακοίνωση – απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, μετά από επιστολή της ΕΣΑμεΑ στο Δήμο, σχετικά με διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε ανακοίνωση για προσλήψεις του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΣΑμεΑ είχε καταγγείλει και είχε ζητήσει να αποσυρθεί η ανακοίνωση του Ηρακλείου «για πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του όρου ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19». Συγκεκριμένα τόνιζε στην επιστολή της (20.01.2021 Αρ. Πρωτ.: 82) «με τον αποκλεισμό αυτό, παραβιάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμες ή αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποχικές θέσεις κ.α. που έχει θεσπιστεί από το κράτος».
Για το θέμα ο Συνήγορος του Πολίτη σε αυστηρό τόνο απευθύνεται στο Δήμο Ηρακλείου:
Διερεύνηση καταγγελιών για διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε ανακοίνωση για προσλήψεις του Δήμου
(...) Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη :
• Συμπεραίνει ότι η συμπερίληψη στην αριθμ. Πρωτ. 2638/14-1-2021 ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του όρου ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να «μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.» συνιστά άμεση διάκριση λόγω
αναπηρίας και χρόνιας πάθησης υπό την έννοια του άρθρου 2 § 2 περ. α΄ του Ν. 4443/2016.
• Συμπεραίνει περαιτέρω ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν απέδειξε ως είχε το βάρος να αποδείξει ότι δεν συνέτρεχαν περιστάσεις που να συνιστούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 9 του Ν. 4443/2016. Τούτο γιατί δεν απέδειξε ότι η εργασία με φυσική παρουσία ήταν αναγκαία και για τις τέσσερις ειδικότητες (ψυχολόγου, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού και νοσηλευτών), ενώ ως προς τις ειδικότητες που πράγματι θα ήταν αναγκαία η εργασία με φυσική παρουσία, ο αποκλεισμός όσων υποψηφίων έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19, άσχετα με το αν εμπίπτουν στις περιοριστικά αναφερόμενες παθήσεις που θεμελιώνουν δικαίωμα για ειδική άδεια, υπερβαίνει τον όρο της αναγκαιότητας που, κατ' εξαίρεση, θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την άμεση διάκριση κατά το άρθρο 4 § 1 του Ν. 4443/2016.
• Δέχεται ότι υπήρξε συγνωστή πλάνη εκ μέρους του Δήμου σας προκληθείσα από το γεγονός ότι πριν από την έκδοση της εδώ εξεταζόμενης Ανακοίνωσης είχαν προηγηθεί κι άλλες Ανακοινώσεις για παρόμοιες ανάγκες, από ΟΤΑ, Περιφέρειες και άλλους φορείς σε όλη τη χώρα με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και τις ίδιες επισημάνσεις.
• Απευθύνει έντονη σύσταση για αποφυγή παρόμοιας παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Ο Συνήγορος του Πολίτη για την καταγγελία της ΕΣΑμεΑ για διάκριση σε βάρος ΑμεΑ σε ανακοίνωση για προσλήψεις στο Ηράκλειο
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis