Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ» για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ – ΣΩΤΗΡ 1 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας»

Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. Πρωτ: 757/01-02-2019 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 145.9iii) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη:
1. το Παράρτημα: Προδιαγραφές υλοποίησης της Πράξης, ως αναπόσπαστο μέρος της υπ'αριθμ. 757/01-02-2019 Πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. την υπ'αριθμ. 3943/03-07-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ 5041722 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

διαβιβάζεται συνημμένα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ» προς ενημέρωση των ωφελουμένων και των γονέων/ κηδεμόνων τους.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis