Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 836

Προτάσεις περί απαραίτητων αλλαγών στη λειτουργία των ΚΕΠΑ

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια λειτουργίας των ΚΕΠΑ, είναι αδήριτη και άμεση η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και θέσπισης μέτρων και ρυθμίσεων, που όχι μόνο θα βελτιώσουν το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας, αλλά ταυτόχρονα θα ομαλοποιήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η διαδικασία αυτή, με γνώμονα τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του ατόμου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της ζωής του, αλλά και τη διευκόλυνση του έργου της Πολιτείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. λαμβάνοντας υπόψη τις εκατοντάδες καταγγελίες ενδιαφερομένων σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΠΑ που έχουν καταγραφεί από την πλέον αρμόδια υπηρεσία, την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της ΕΣΑμεΑ, της οποίας η εξειδικευμένη δράση τις τελευταίες δύο δεκαετίες την έχει καταστήσει πόλο εμπιστοσύνης για χιλιάδες πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από όλη τη χώρα, προτείνει το παρακάτω πλαίσιο μέτρων που πρέπει να ληφθούν άμεσα για τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση λειτουργίας των ΚΕΠΑ.
Αναλυτικά οι προτάσεις στην επιστολή. Παρακάτω μπορείτε να τις διαβάσετε συνοπτικά:
Επιστημονικά θέματα
• Εκπαίδευση και αξιολόγηση των ιατρών των ΚΕΠΑ.
• Εναρμόνιση του εισηγητικού ιατρικού φακέλου, με τη γνωμάτευση πιστοποίησης της αναπηρίας των Επιτροπών των ΚΕΠΑ.
• Εντοπισμός της δυσαρμονίας που υπάρχει σε ορολογίες παθήσεων που αναγράφονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) με την ορολογία που αναγράφεται σε αποφάσεις παροχών παλαιότερης νομοθεσίας.
• Οι γνωματεύσεις αναπηρίας που εκδίδονται και χορηγούνται, πρέπει να υπογράφονται από τους ιατρούς εξέτασης, όπως γίνεται και με τις γνωματεύσεις της ΑΣΥΕ.
• Οι Υγειονομικές Επιτροπές αξιολόγησης αναπηρίας να απαρτίζονται από ειδικότητες συναφείς με τις παθήσεις των ενδιαφερόμενων.
• Τήρηση της νομοθεσίας για τις μη αναστρέψιμες παθήσεις.
• Στρογγυλοποίηση αποδιδόμενων ποσοστών κρίσης της αναπηρίας, στην ανώτερη δεκάδα.
• Κατάργηση δικαιώματος της ΒΥΕ να μειώσει τα ποσοστά αναπηρίας που έχουν αποδοθεί από την ΑΥΕ.
• Κατάργηση από τις γνωματεύσεις του όρου: «Ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.
Διοικητικά θέματα
• Ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών των ΚΕΠΑ με διοικητικό προσωπικό.
• Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αξιολόγησης από την Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και ορισμός συγκεκριμένης ώρας, για καλύτερη διευθέτηση των ραντεβού εξέτασης από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ.
• Αυτόματη ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ και του ηλεκτρονικού συστήματος από τα ΚΕΠΑ για το αποτέλεσμα της Επιτροπής.
• Ενιαία πολιτική από όλα τα ΚΕΠΑ της χώρας.
• Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137) σχετικά με την εξάμηνη παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και επιδομάτων λόγω αναπηρίας.
• Κατάργηση καταβολής του παράβολου των 46€ από όλους τους αιτούντες εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού αναπηρίας.
Θέματα προσβασιμότητας
• Βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού των ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα.
• Δημιουργία και λειτουργία Επιτροπών ΚΕΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων.
• Ενίσχυση των κλιμακίων που εξετάζουν κατ' οίκον, γιατί παρατηρούνται φαινόμενα μεγάλων καθυστερήσεων,
• Πρόβλεψη θεσμικών και λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών κωφών - βαρήκοων ατόμων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Προτάσεις περί απαραίτητων αλλαγών στη λειτουργία των ΚΕΠΑ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis