Αρ. Πρωτ.: 1583

Προτάσεις επί νομοσχεδίου για εργασιακά ζητήματα ατόμων με αναπηρία

Τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) - Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα» κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ.

Στην επιστολή που έστειλε στον υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο καταθέτει συγκεκριμένες τροποποιήσεις και προσθήκες επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Εδώ ολόκληρη η επιστολή.

Οι προτάσεις αφορούν στον προγραμματισμό θέσεων για τα άτομα με αναπηρία στις προκηρύξεις του Δημοσίου, στα πιστοποιητικά αναπηρίας που γίνονται δεκτά, στα θέματα μοριοδότησης και επιλογής προσωπικού, ενώ προτείνεται και η προσθήκη άρθρου για την παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή