Αρ. Πρωτ.: 213

Στη Βουλή για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας ο Ι. Βαρδακαστάνης

Στην ακρόαση των φορέων επί του νομοσχεδίου «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής», στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι όχι μόνο πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία, όχι μόνο η ΕΣΑμεΑ έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά, αλλά συγκεκριμένα η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας αποτέλεσε πρόταση της Συνομοσπονδίας στον πρωθυπουργό, που την έκανε δεκτή. Ο κ. Βαρδακαστάνης κατέθεσε 4 προτάσεις, προς περαιτέρω ενδυνάμωση της Αρχής.

-          Ο πρόεδρος της Αρχής πρέπει να είναι ειδικών επιστημονικών και ακαδημαϊκών προσόντων και προτείνεται η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων να διατυπώνει γνώμη για την επιλογή του προσώπου που πρόκειται να καταλάβει τη θέση του αυτή, για λόγους διαφάνειας, αλλά για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας της Αρχής. 

-          Χρειάζεται να αφαιρεθεί η διάταξη που αφορά στους «ενεργούς πολίτες». Επισημαίνεται ο κίνδυνος της επικράτησης της ιδιότητας του πολίτη έναντι αυτής του επιστήμονα.

-          Οι φορείς, ΕΣΑμεΑ, ΚΕΔΕ κλπ., να ορίζουν και αναπληρωματικά μέλη.

-          Χρειάζεται η συμμετοχή και του γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θέματα που άπτονται του συγκεκριμένου υπουργείου και συνδέονται άμεσα με την προσβασιμότητα (π.χ. διενέργεια εκλογών, προσβασιμότητα δημόσιων υποδομών, πρόσβαση εργαζομένων με αναπηρία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε υποδομές/εξοπλισμούς/διαδικασίες, κατάρτιση δημοσίων λειτουργών σε θέματα προσβασιμότητας κ.λπ.).

Όλες οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ στο υπόμνημα. Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ δήλωσε ότι η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας θα στηριχθεί και θα ελέγχεται κριτικά. Όταν έλαβε το λόγο ο υπεύθυνος υπουργός κ. Γεραπετρίτης, εξήρε το ρόλο και το έργο της ΕΣΑμεΑ επί του νομοσχεδίου και δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι προτάσεις της.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή