""05.09.2014: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Υποέργου 1, Δράση 5 της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία - ΑΠ 7,8,9» μέχρι την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014" "

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του Υποέργου 1, Δράσης 5 της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 2816/30.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές για την Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Α.Π. 7,8,9» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΗ 5

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Η παράταση δίνεται λόγω μη κατάθεσης επαρκούς αριθμού αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:
1. Η με αρ.πρωτ.2816/30.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές για την Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Α.Π. 7,8,9» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΗ 5
2. Αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτή.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή