Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

""07.09.2012: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 – 2013 Ρουμανίας" "

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 – 2013 Ρουμανίας


Άξονας Προτεραιότητας 6
Τομέας Παρέμβασης 6.1
(Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για το υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότας ατόμων με αναπηρία και την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση στη Ρουμανία» που εντάσσεται στο έργο «Κοινωνική δικτύωση για την εκπαίδευση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με βάση τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (POSDRU/84/6.1/S/ID57994).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 334.357.67 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ποσού 16.717.88, που αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση της Ε.Σ.Αμε.Α.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά. 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από την Ε.Σ.Αμε.Α (Διευθ: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη, τηλ. 210 9949837, φαξ 210 5238967) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ηλιούπολη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis