""12.05.15:Ανακοίνωση για μία θέση Συντονιστή, Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας και 10 Εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στα Ιωάννινα" "

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»

ΚΑΛΕΙ
Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων εκπαιδευομένων, για την κάλυψη θέσεων Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας και για μια (1) θέση Συντονιστή, για την παρακολούθηση προγράμματος εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, στη Θεματική Ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» συνολικής διάρκειας 50 ωρών στα Ιωάννινα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες: 4-7 Ιουνίου 2015 (1ο 4ήμερο) και 11-14 Ιουνίου 2015 (2ο 4ήμερο).

Οι προσκλήσεις και οι αιτήσεις επισυνάπτονται.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νεκταρία Αποστολάκη τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή