Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

18.01.2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.ΑμεΑ.), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρόκειται να υλοποιήσει έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η Ε.Σ.ΑμεΑ., στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου προτίθεται να προσλάβει έναν/μία (1) Κοινωνικό Λειτουργό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Συνοπτική περιγραφή του έργου
Σκοπός του έργου είναι να τεθούν τα θεμέλια για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και την καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εν λόγω πληθυσμός και επικεντρώνεται σε δράσεις ενδυνάμωσης για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά καθώς και των ίσων ευκαιριών για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία αποτελεί έναν ακόμα βασικό στόχο. Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού, υποστήριξης, δικτύωσης και παραπομπής. Οι κύριες δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: α) τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, β) ατομικές συναντήσεις με επωφελούμενους και συναντήσεις με Φορείς, γ) ομάδες συμβουλευτικής γονέων παιδιών με αναπηρία.
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους πέντε (5) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωσης παράτασης της χρηματοδότησης.
Αντικείμενο σύμβασης
Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
- Ενημέρωση για τις δράσεις του έργου.
- Δικτύωση και συνεργασία με Φορείς, Οργανώσεις και άλλες Υπηρεσίες που παρέχουν άμεσα και έμμεσα υποστήριξη σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, καθώς επίσης και με Φορείς-μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ.
- Επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας/διαμονής προσφυγικού πληθυσμού με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων με αναπηρία.
- Προσωπικές συναντήσεις με επωφελούμενους (πρόσφυγες με αναπηρία, μέλη των οικογενειών τους) με σκοπό την καταγραφή και εκτίμηση των αναγκών τους και άμεση συνεργασία με τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση της κάθε υπόθεσης.
-Ενέργειες παραπομπής επαγγελματιών καθώς και επωφελούμενων σε Φορείς και Δομές με σκοπό την εξατομικευμένη κάλυψη αναγκών και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων (Follow up).
- Σύνταξη εκθέσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας του προγράμματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους δράσεων.
-Τήρηση στατιστικών δεδομένων.
- Παρακολούθηση εξελίξεων στο προσφυγικό και σε θέματα αναπηρίας.
-Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις.
- Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που θα ανατίθονται στο πλαίσιο του έργου και με σκοπό πάντα την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα, οργανωτικότητα, ευελιξία, και υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της Διοίκησης της Ε.Σ.ΑμεΑ. και του Συντονιστή του έργου.
Υποχρεωτικά Προσόντα
- Τίτλος σπουδών πτυχίου κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, και όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.
- Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρία.
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
-Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση.
-Εμπειρία εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
-Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
-Ικανότητες οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ο/η επιτυχών/ούσα θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά.
Διαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και όσοι ενδιαφερόμενοι προκριθούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
Οδηγίες και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω φαξ: 210 5238967, την αίτηση συμμετοχής τους και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο Τετάρτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ευαγγελία Καλλιμάνη τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis