Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

24.1.2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την Πράξη Cross4all

Cross4all Logo 2017-11-11Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργσίας Interreg IPA CBC Programme "Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020" για την Πράξη «Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all» με ακρωνύμιο «Cross4all».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης €11.904.00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Πράξης "Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all" με ακρωνύμιο «Cross4all» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme "Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020" με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις (α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ. αριθμ. N1-SO1.2-SC015/02.04.2018, (β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 27.11.2017 μεταξύ των Εταίρων της Πράξης, και (γ) την αριθμό 29/09-01-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis