Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» (2015)

Το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες, στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή