Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα Τακτικά Εκλογοαπολογιστικά Συνέδρια, όπως Απολογισμούς Πεπραγμένων και Σχέδια Δράσης.


 

10ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μπροστά στο 10ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., που θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2021 στην Αθήνα, σδημοσιεύονται ο Απολογισμός και το Σχέδιο Προγράμματος Δράσης της Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017-2021.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία έτους 2020

Στο πλαίσιο του Π.Ε.8 «Ετήσιες εκθέσεις - Εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης, προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία» του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» θα εκπονηθούν ετήσιες εκθέσεις που στοχεύουν να αποτελέσουν:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μπροστά στο 9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, δημοσιεύονται ο Απολογισμός και το Σχέδιο Προγράμματος Δράσης της Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017-2020.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ετήσια Έκθεση για το 2015


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""8ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (8 - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)" "

Απολογισμός και προγραμματισμός δράσης, μπροστά στο 8ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, 8-9 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (6 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2009)" "


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""6ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (10 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006)" "


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""5ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (14 - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003)" "


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""4ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (18 - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000)" "


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""3ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (22 - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997)" "


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή