Φυλλάδιο του EDF για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα άτομα με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία είναι σημαντικά για την επιτυχία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης!

edf goals

Βίντεο για τους Στόχους: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/launch-videos-sustainable-development-goals-future-no-one-behind 

Βίντεο στη διεθνή Νοηματική: https://www.youtube.com/watch?v=gr6TBKupk78&feature=youtu.be 

Το φυλλάδιο επισυνάπτεται. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή